w

Zakup działki rekreacyjnej sposobem na wakacje

Własna nieruchomość w atrakcyjnym zakątku Polski, będzie miejscem, w którym będziemy mogli wypocząć, ale również może okazać się całkiem opłacalną inwestycją. Na wzrost jej wartości oraz brak problemów z ewentualnym wynajęciem będziemy mogli liczyć zwłaszcza wtedy, gdy nieruchomość będzie zlokalizowana w miejscu atrakcyjnym pod względem turystycznym i krajobrazowym.

Najważniejsze, to dobrze wybrać

Do zakupu działki rekreacyjnej, podobnie jak w przypadku zakupu każdej innej nieruchomości powinniśmy się odpowiednio przygotować. Nie warto podejmować decyzji pod wpływem emocji czy chwilowego zauroczenia pięknem okolicy. Dobrze jest na samym początku poszukiwań założyć, czego właściwie szukamy i konsekwentnie się trzymać przyjętych założeń. Założenia powinny być oparte przede wszystkim na planowanym przez nas sposobie wykorzystywania nieruchomości.

Konsekwencją przyjęcia planowanego sposobu wykorzystywania działki będzie określenie dwóch najważniejszych kryteriów, na których oprzemy nasze poszukiwania. Wspomniane kryteria to preferowana lokalizacja oraz przeznaczenie działki.

Wybór lokalizacji logicznie byłoby uzależnić od zainteresowań przyszłych użytkowników nieruchomości (np. jeśli lubimy wędkować, warto kupić działkę w pobliżu zbiornika wodnego, który oferuje taką możliwość). Ważny jest również czas oraz częstotliwość użytkowania nieruchomości. Jeśli będziemy wypoczywać na działce w weekendy, nie może ona być za bardzo oddalona od naszego miejsca zamieszkania, ponieważ długie podróże mogą zniechęcić nas do korzystania z nieruchomości.

Podczas poszukiwań, zwróćmy uwagę na to oferuje nam okolica. Wartość użytkowa nieruchomości rekreacyjnej znacznie wzrasta, jeśli jest położona w miejscu posiadającym liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Nie mniej ważne jest bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości. Po pierwsze ze względu na komfort jej użytkowania. Po drugie, od tego może zależeć przeznaczenie działki, czyli to, co będziemy mogli na niej wybudować. Sprawdźmy więc dokładnie, czy nasze zamierzenia będą możliwe do zrealizowania.

Zabudowa działki rekreacyjnej

O tym, co możemy wybudować na działce, decydują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby sprawdzić, czy zabudowa jest w ogóle możliwa, a jeśli tak, to jakie warunki musi spełniać, wystarczy udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na położenie działki i pobrać wypis i wyrys z planu. W przypadku, gdy teren, na którym leży nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o przeznaczeniu działki rozstrzyga wydana przez gminę decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli sprzedający posiada wydaną decyzje o warunkach zabudowy, możemy ją po transakcji zakupu „przepisać” na naszą osobę.

Warto wiedzieć, że w polskim prawie brak jest jednoznacznej definicji działki rekreacyjnej. Potocznie jest to po prostu nieruchomość wykorzystywana w celach rekreacyjnych lub grunt, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy wydanych przez gminę jest przeznaczony pod działalność rekreacyjną.

Procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę domu letniskowego nie różnią się od procedur, które musimy przebrnąć przy budowie domu całorocznego. W obu przypadkach musimy dysponować m.in. projektem budynku, projektem zagospodarowania działki oraz warunkami technicznymi dostawy poszczególnych mediów. Wszystkie wymagane prawem dokumenty musimy złożyć w starostwie powiatowym.

Pozwolenia na budowę nie musimy uzyskiwać w przypadku budowy m.in. wolnostojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. W tym wypadku wymagane jest jedynie zgłoszenie budowy odpowiednim organom administracji architektoniczno-budowlanej.  

Rynek działek rekreacyjnych

Rynek działek, które można wykorzystać pod rekreację jest w naszym kraju na tyle zróżnicowany, że nie jest trudno znaleźć nieruchomość odpowiadającą nawet wysokim wymaganiom. Zakres cen jest bardzo szeroki. Najdroższe działki są zlokalizowane są w modnych kurortach wakacyjnych. Osoby ceniące spokój mogą wybierać spośród znacznie tańszych nieruchomości zlokalizowanych dalej od cywilizacji. Często dobrym pomysłem okazuje się być zakup gospodarstwa rolnego z zabudową siedliskową. Zabudowa siedliskowa, w przeciwieństwie do typowej zabudowy mieszkalnej, może być wzniesiona na gruncie rolnym. Aby samemu wznieść na gruncie rolnym tego typu zabudowania trzeba jednak spełnić określone warunki (trzeba posiadać wykształcenie rolnicze lub pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego).  

Tab. 1. Przykładowe oferty sprzedaży działek z możliwością wykorzystania pod działalność rekreacyjną

L.p.

Lokalizacja

Powierzchnia
działki [mkw.]

Informacje

Cena

1

Okolice jeziora Czchowskiego

3 800

Działka budowlana

2 kmdo jeziora

68 000 zł

2

Mazury

1 500

Działka budowlana

350 mod jeziora

52 500 zł

3

Beskid wyspowy

1 500

Działka budowlana

widokowa

70 000 zł

4

Beskid wyspowy

2 000

Działka budowlana

300 mod rzeki Raby

86 000 zł

5

Okolice Darłowa

800

Działka budowlana z widokiem na morze oraz jezioro Kopań

280 000 zł

6

Podlasie

gm. Zabłudów

12 000

Działka rolna pod lasem

120 000 zł

7

Okolice Mielna

3 345

Działka budowlana 1 km od morza

411 400 zł

8

Mazury

3 000

Działka budowlana

Osada Naryjski Młyn

111 000 zł

Źródło: www.polnoc.pl

Innym rozwiązaniem jest zakup nieruchomości należącej do kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Coraz częściej powstają tego typu tereny, dla których tworzona jest koncepcja zabudowy oraz uchwalany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W biurach PÓŁNOC Nieruchomości nie brakuje tego typu ofert. Przykładem może być Osada Naryjski Młyn – duży kompleks działek pod budownictwo jednorodzinne położony na Mazurach w gminie Miłakowo. Osada znajduje się w pobliżu jeziora Narie, które jest największym z jezior w tym rejonie. Ideą projektu jest połączenie poszczególnych kompleksów działek wchodzących w skład osady przestrzenią publiczną, na której terenie zostaną zlokalizowane obiekty rekreacyjne, takie jak place zabaw, boiska czy korty tenisowe. Sprzedaż działek wchodzących w skład Osady Naryjski Młyn prowadzi na zasadach wyłączności olsztyński oddział PÓŁNOC Nieruchomości.

Wojciech Porębski
Dział Analiz Rynku Nieruchomości – PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
[email protected]

Avatar photo

Napisane przez Porębski Wojciech

Wystawa „Świat w 3D” w Bydgoszczy

Aby chciało się jeść oczami…