Polityka prywatności portalu internetowego InformacjePrasowe.pl oraz zasady wykorzystania plików cookies

I. Polityka prywatności

Wydawca portalu InformacjePrasowe.pl – Mediosfera sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 70 w Dąbrowie Górniczej (41-303) dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Przez dane osobowe rozumie się dane osób korzystających z Portalu, w tym osób korzystających z usług Portalu, które wymagają rejestracji i prowadzenia konta (Użytkownicy zarejestrowani) oraz usług świadczonych bez rejestracji i prowadzenia konta (Użytkownicy niezarejestrowani), zgodnie z poniższymi zasadami.

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu InformacjePrasowe.pl (dalej „Portal”), Mediosfera sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 70 w Dąbrowie Górniczej (41-303).

2. Jakie dane są przetwarzane przez Portal, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

1) Założenie i prowadzenie konta w Portalu
W formularzu rejestracyjnym pobierane są dane dotyczące nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, rodzaju konta (Użytkownik, podmiot) – w zależności od celów założenia konta w serwisie i oczekiwanych usług. Ww. dane są niezbędne do założenia i prowadzenia konta Użytkownika w Portalu oraz świadczenia mu dostępnych usług serwisu, a obowiązek ich podania wynika z umowy o świadczeniu usługi prowadzenia konta w serwisie. Podstawą przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2) Wykonywanie usług świadczonych przez Portal, które nie wymagają założenia konta.

Obok usługi prowadzenia konta Użytkownicy niezalogowani mogą korzystać:

1. czytanie komunikatów prasowych.
2. branie udziały w dyskusjach pod komunikatami, o ile funkcja ta jest dostępna.

3). Wykonywanie usług, które wymagają prowadzenia konta w Portalu:

Dane Użytkowników przetwarzane są również w celu świadczenia usług, do których niezbędne jest posiadanie konta w serwisie takich jak: publikowanie komunikatów, dodawania komentarzy, wysyłania prywatnych wiadomości, otrzymywanie powiadomień systemowych, otrzymywanie newslettera i informacji o nowościach w serwisie i komunikatów wydawcy serwisu, przesyłanie prywatnych wiadomości.

Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda Użytkownika, w zakresie tych danych, które nie są obligatoryjne a podawane dobrowolnie (nie są oznaczone informacją o wymagalności ich uzupełnienia).

4). Statystki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz jego usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania.

Portal przetwarza dane o aktywności w Portalu np.: czas odwiedzin Portalu, adres IP, rodzaj urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego i innych danych gromadzonych przez oprogramowania IPS oraz system statystyczny Google Analytics oraz ReCaptcha. Przetwarzane ww. danych ułatwia korzystanie z usług portalu i poprawia jego funkcjonalność. Podstawa prawna RODO to art. 6 ust. 1 lit. f.

5) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń.

Portal może przetwarzać podane przez Użytkownika dane takie jak: imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania ze świadczonych przeze Portal usług oraz inne niezbędne dane, które pomogą dochodzić od Użytkownika roszczenia (np. naprawienia szkody, zaniechania naruszenia dóbr osobistych), których Portal może dochodzić od Użytkownika na drodze sądowej. Podstawą przetwarzania danych przez Portal jest uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub ich egzekucji w drodze przymusu przed powołanymi do tego organami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Rozpatrywanie skarg i wniosków Użytkowników.

Portal może przetwarzać niektóre dane podane przez Użytkownika w profilu, niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Użytkownika wniosku lub skargi. Dane te dodatkowo Użytkownik przekazuje Portalowi w skardze lub wniosku. Dane te mogę być przetwarzane przez Portal na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na budowaniu i utrzymywaniu z Użytkownikiem prawidłowej relacji i odpowiadaniu na jego skargi i wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7) Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości.

Dane Użytkownika są przetwarzane przez Portal także w celach rachunkowych i sprawozdawczych. Zakres przetwarzanych danych określają przepisy obowiązującego prawa, takie jak ustawa o rachunkowości i ustawa o VAT. Podstawą przetwarzania tych danych jest wypełnienie przeze Portal obowiązków ustawowych nałożonych ustawami o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Istotne jest również, że w tym zakresie dane Użytkownika są przetwarzane tylko w zakresie przewidzianym ww. przepisami prawa.

3. Czas przetwarzania danych Użytkownika

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych na portalu to dane te przetwarzane są do czasu zakończenia świadczenia usługi- do czasu wykonania/zakończenia/rozwiązania łączącej Użytkownika i Portal umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Z wyłączeniem danych (mail, IP, cookies) pozwalających wyeliminować tworzenie multikont, manipulowania rankingami oraz Uzytkownikami przez okres 5 lat ze względu na uzasadniony interes wydawcy tj. utrzymania porządku i zasad regulaminu forum.

Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody to przetwarzane są do czasu aż zgoda zostanie odwołana przez Użytkownika.

Portal może przetwarzać dane Użytkownika nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu łączącej strony umowy na świadczenie usług w celu dochodzenia roszczeń (do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymagają tego przepisy prawa, np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

4. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzam jego danych

Użytkownik ma prawo do żądania od Portalu dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Usunięciu nie podlegają dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. danych przetwarzanych w związku z obowiązkiem nałożonym na Portal przez przepis prawa. Wyłączenie możliwości usunięcia tych danych wynika z art. 17 ust. 3 lit. b RODO. Użytkownik może też żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora. W takim wypadku dane te zostaną przekazane innemu Administratorowi w ustrukturyzowanym formacie nadającym do odczytu maszynowego. Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody to Użytkownik może ją cofnąć w każdym czasie w sposób, w który została wyrażona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Pliki “cookies”

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.