w

Unijna dyrektywa o kredycie hipotecznym

Komisja Europejska przyjrzała się udzielanym kredytom i 31 marca 2011 r. ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie ochrony klientów zaciągających kredyt hipoteczny. Projekt zakłada kilka istotnych zmian w udzielanych dotychczas kredytach hipotecznych. Przede wszystkim klienci mieliby być oceniani nie przez pryzmat przyszłej wartości nieruchomości ale na podstawie realnej wypłacalności kredytobiorcy. Klient biorący kredyt hipoteczny miałby pełne i równe we wszystkich bankach prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.

Komisja Europejska pragnie również, aby klienci banków mieli łatwą możliwość porównania ich oferty przez wprowadzenie jednolitego arkusza informacyjnego opisującego warunki kredytu. Również w reklamach miałyby być podawane rzeczywiste koszty kredytu. Komisja Europejska zwróciła również uwagę na kredyty brane w walucie obcej, które np. w Austrii stanowią 38% udzielanych kredytów, ale już na Łotwie w Rumunii i Estonii 90%.

– Projekt unijnej dyrektywy zobowiązywałby banki do rzetelnego informowania swoich klientów o zagrożeniach wynikających z zaciągania kredytu w walucie obcej. Projekt wprowadziłby także jednolite zasady rejestracji pośredników kredytowych. – komentuje Paweł Szczepanek z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. – To istotne zmiany z punktu widzenia inwestora i realizowanej przez niego inwestycji budowlanej lub mieszkaniowej.

Projekt dyrektywy ma dotyczyć klientów indywidualnych, ale nie wyklucza się możliwości jej rozszerzenia na małe i średnie firmy.

Źródło: www.archeton.pl

Avatar photo

Napisane przez Alexandrite Group

Oracle wprowadza na rynek system Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations

Unijne plany redukcji emisji CO2 a budowa domu