w

Oracle wprowadza na rynek system Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations

Firma Oracle wprowadziła do oferty produkt Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations, który pomoże instytucjom finansowym spełniać wymogi prawne standardów International Financial Reporting Standards (IFRS).

Wprowadzone w tych standardach nowe wymogi w zakresie dokumentowania i przejrzystości sprawiły, że ręczna obsługa realizowanych w oderwaniu od siebie procesów rachunkowości i wyceny zabezpieczeń stała się niepraktyczna.Z uwagi na gwałtowne wahania występujące na rynkach, rachunkowość zabezpieczeń musi być procesem w pełni zautomatyzowanym.

· Nowe przepisy, takie jak regulacje kapitałowe dla banków Bazylea III oraz przyjęcie standardów IFRS, wymagają ściślejszego dostosowania działań kontrolerów oraz operacji zarządzania skarbcem i ryzykiem.

· Oprogramowanie Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations, które wchodzi w skład pakietu Oracle Financial Services Analytical Applications opartego na wspólnym relacyjnym modelu danych na poziomie kont oraz na wspólnej architekturze aplikacji, ułatwia takie dostosowanie.

Produkt Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations pomaga instytucjom finansowym:

· spełniać wymagania prawne standardów IFRS poprzez klasyfikację i obliczanie rzetelnej wyceny instrumentów finansowych, obliczanie efektywnej stopy procentowej oraz obliczanie i monitorowanie efektywności mechanizmów zabezpieczających;

· tworzyć i dostrajać strategie zabezpieczeń w celu optymalnego wykorzystania kapitału ―  instytucje świadczące usługi finansowe są w stanie retrospektywnie monitorować efektywność zabezpieczeń, stosować scenariusze „co się stanie, jeśli” i scenariusze postępowania w sytuacjach skrajnych, np. w celu przetestowania potencjalnej efektywności zabezpieczeń;

· wykorzystywać wspólny moduł obliczeń w celu wykonywania spójnych wycen w relacjach pomiędzy skarbcem a księgowością oraz wykorzystywania wspólnych procesów zapewniania wysokiej jakości danych w aplikacjach do zarządzania finansami i ryzkiem.

Wypowiedź towarzysząca

„W związku z coraz większą konkurencją, trudną sytuacją rynkową oraz presją na zwiększenie wydajności, a także z potrzebą ciągłego unowocześniania i upraszczania infrastruktury informatycznej, obserwuje się coraz większą potrzebę modernizacji podstawowych platform finansowych” ― powiedział Michael Versace, dyrektor ds. badań nad ryzykiem globalnym w firmie IDC Financial Insights. „Należy wyposażyć te platformy w rozwiązania, które pozwolą zintegrować obszary zarządzania finansami i wydajnością oraz przygotowywania raportów na temat ryzyka i zgodności z przepisami.Instytucje mogą mieć te możliwości już dziś oraz korzystać z tak wysokiego poziomu bezpośredniej integracji, aby skuteczniej konkurować na rynku i jednocześnie przygotowywać się do zapowiadanych zmian w rachunkowości i zasadach przygotowywania sprawozdań finansowych”.

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Rusza nowa kampania prozdrowotna

Unijna dyrektywa o kredycie hipotecznym