w

Polska i Niemcy w przeddzień prezydencji Polski w Unii Europejskiej – konferencja

 Program konferencji:

09.00 – 09.15 Otwarcie

 • Dr Jarosław Gowin, poseł, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej
 • Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie

09.15 – 09.40 Referat:  Stosunki polsko-niemieckie w przeddzień 20-lecia traktatu i polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 • Maciej Szpunar, Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

09.40 – 10.00 Komentarz i dyskusja

Dr Jarosław Gowin, poseł, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej

10.00 – 12.00 Dyskusja panelowa: 20 lat po polsko-niemieckim "Traktacie odobrym sąsiedztwie i współpracy" – od traktatu do prezydencji

 • Rafał Bartek, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
 • Dr Waldemar Czachur, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
 • Marek Krząkała, poseł, Platforma Obywatelska, Rybnik
 • Markus Lackamp, Federalne Biuro CDU, Berlin
 • Karl-Georg Wellmann, poseł, CDU

Moderator:  Małgorzata Ławrowska, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.30 Dwugłos: Pamięć i historia – polsko-niemiecki węzeł gordyjski?

 • Prof. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • Dr Helga Hirsch, dziennikarka, publicystka, Berlin

Moderator: Dr Joanna Lubecka, Wyższa Szkoła Europejska; Instytut Pamięci Narodowej

14.30 – 15.00 Przerwa na kawę

15.00 – 16.30  Dwugłos: Niemcy i Polska wobec europejskich wyzwań

 • Prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie

Moderator: Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska

16.30 – 17.15 Polacy i Niemcy we wspólnej Europie – dokonania i perspektywy

 • Ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Senior Polski, Gniezno

17.15 Zakończenie konferencji

Zapraszamy 20 maja do Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, w Krakowie.

Avatar photo

Napisane przez Całka Barbara

Arabska Wiosna Ludów – seminarium eksperckie

Pokolenie, które goniło czas – nowa publikacja Wyższej Szkoły Europejskiej