w

Arabska Wiosna Ludów – seminarium eksperckie

Czy wraz z upływem czasu jesteśmy bliżsi zrozumienia fenomenu „zrywu” w krajach arabskich? Czy jesteśmy już w stanie dokonać wstępnej oceny konsekwencji Arabskiej Wiosny Ludów zarówno dla poszczególnych krajów jak i całego regionu?

Specjaliści biorący udział w seminarium eksperckim Arabska Wiosna Ludów, podejmą próbę zarówno scharakteryzowania głównych czynników, które doprowadziły do wybuchu rewolty na Bliskim Wschodzie, jak również przeanalizują wstępne rezultaty masowych wystąpień zarówno w poszczególnych krajach, jak i w kontekście regionalnym. Omówione zostaną również potencjalne wpływy Arabskiej Wiosny Ludów na polską politykę w regionie i nowe możliwości promowania przez nasz kraj pokojowych przemian demokratyzacyjnych w krajach arabskich.


Podczas seminarium planujemy omówić między innymi następujące kwestie:


1. Przyczyny, przebieg i wstępna ocena konsekwencji rewolt w krajach Bliskiego Wschodu.
2. Charakterystyka głównych „aktorów” zaangażowanych w protesty – analiza porównawcza.
3. Konsekwencje Arabskiej Wiosny Ludów dla Bliskiego Wschodu zarówno w kontekście przemian wewnętrznych jak i regionalnego układu sił oraz dynamiki konfliktu arabsko-izraelskiego.
4. Rola islamu politycznego w przemianach systemowych w krajach arabskich.
5. Znaczenie czynnika demograficznego w Arabskiej Wiośnie Ludów.
6. Arabska Wiosna Ludów w perspektywie teorii ruchów społecznych.
7. Wykorzystanie metod non-violence podczas protestów w krajach arabskich.
8. Rola najnowszych technologii komunikacji w przemianach w krajach arabskich.
9. Wpływ Arabskiej Wiosny Ludów na kształt polskiej polityki zagranicznej w regionie.
10. Jakie zdobycze polskiej pokojowej transformacji systemowej mogą być wykorzystane przez demokratyzujące się państwa arabskie.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie sie na adres: [email protected].

Avatar photo

Napisane przez Całka Barbara

Łamanie stereotypów – Romowie

Polska i Niemcy w przeddzień prezydencji Polski w Unii Europejskiej – konferencja