w

Oracle udostępnił Oracle Communications MetaSolv Solution 6.2

Firma Oracle poinformowała o udostępnieniu oprogramowania Oracle Communications MetaSolv Solution 6.2. Nowa wersja zawiera rozszerzenia, które pozwalają operatorom telekomunikacyjnym obniżyć koszty wprowadzania usług i ich świadczenia, a także udostępniać infrastrukturę sieciową i zarządzać nią w sposób zapewniający obniżenie całkowitego kosztu posiadania.

– Oprogramowanie Oracle Communications MetaSolv Solution, które zostało wdrożone przez ponad 70 operatorów telekomunikacyjnych z całego świata, służy do zarządzania usługami i zasobami oraz do obsługi zamówień w sprzedaży detalicznej. System oferuje także zintegrowane możliwości zarządzania problemami, zapewniając całościowy wgląd w dane na temat klientów, ich usług oraz obsługę powiadomień o błędach (trouble ticket).

– Oprogramowanie Oracle Communications MetaSolv Solution 6.2 jest dostępne na systemach Oracle Linux 5 i Red Hat Linux – stanowiących bardziej ekonomiczną opcję wdrażania, a także Oracle Solaris 10, IBM AIX 6.1 i HP-UX 11.3i. Nowa wersja obsługuje także najnowsze technologie Oracle, w tym Oracle WebLogic Server 11g, Oracle Database 11g Enterprise Edition i Oracle Real Application Clusters, zapewniając większą wydajność oraz zwiększoną odporność na awarie.

– Wersja 6.2 upraszcza świadczenie złożonych usług IP dzięki większej automatyzacji projektowania sieci. Oferuje rozszerzone zabezpieczenia oraz możliwość dostosowanego do konkretnych potrzeb, logicznego partycjonowania zasobów danych w podziale na regiony geograficzne i piony biznesowe. Udostępnia także interfejsy programowania API upraszczające integrację z innymi aplikacjami Oracle Communications ― takimi jak Oracle Communications Network Integrity.

– Usługodawcy mogą wdrożyć aplikację Oracle Communications MetaSolv Solution jako rozwiązanie autonomiczne lub zintegrować ją z komplementarnymi aplikacjami Oracle Communications wchodzącymi w skład pakietu Oracle Communications Converged Fulfillment for Business Services, służącymi do zarządzania zamówieniami, planowania oraz wykrywania sieci i uzgadniania na potrzeby zarządzania zasobami sieciowymi.

Informacje o rozwiązaniach Oracle Communications

Oracle oferuje pełen zakres rozwiązań technologicznych dla branży telekomunikacyjnej – od serwerów poprzez systemy pamięci masowej i infrastrukturę informatyczną aż po systemy wspierania działalności biznesowej i operacyjnej oraz platformy do świadczenia usług; od oprogramowania do analizy danych biznesowych oraz systemów do obsługi punktów sprzedaży detalicznej, po platformę Java. Firma Oracle pomaga 100 największym usługodawcom na świecie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, korzystaniu z nowych modeli biznesowych, nawiązywaniu kontaktów z klientami oraz usprawnianiu działalności operacyjnej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.oracle.com/us/industries/communications/index.html

O Korporacji Oracle

Oracle jest największym na świecie dostawcą kompletnego, otwartego i zintegrowanego oprogramowania biznesowego oraz zestawów sprzętowych. Więcej informacji na stronie www.oracle.com

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii.

Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt

Katarzyna Pilarska, PR Manager Oracle Polska, tel. 0 602 410 795

[email protected]

Oracle Polska na Facebooku

http://www.facebook.com/OraclePolska

Blog Oracle Polska

http://oracle-pl.blogspot.com/

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Ellis Island Medal of Honor dla Philipa Zeptera

Tomasz Dauerman i reprezentanci Polski pomogą chorym dzieciom