w

Libet z tytułem Solidnego Pracodawcy

Projekt „Solidny Pracodawca” powstał aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze prowadzące wzorową polityką personalną. Organizatorzy promują politykę personalną opartą na odpowiedzialnym podejściu do pracowników, które przekłada się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na coraz bardziej wymagającym rynku.

Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy), terminowość wypłat, poziom warunków socjalnych, dostępne ścieżki kariery i awansu pracowników, stabilność zatrudnienia oraz wizerunek firmy oraz jej reputacja (opinie instytucji zewnętrznych, organizacji biznesowych i pracowniczych oraz władz).

Wizerunek firmy, oprócz prowadzonych w tym celu kampanii, kształtuje także kultura organizacyjna przedsiębiorstwa i jego pracownicy. Inwestowanie w ludzi, ich kompetencje, wiedzę, umiejętności, jest to takim samym elementem strategii działania według najwyższych standardów, jak nieustanna dbałość o jakość produktów i poszerzanie oferty – mówi Małgorzata Barańska, dyrektor Marketingu i PR firmy Libet. – Tym bardziej cieszy fakt, że nasze wysiłki i ich efekty zostały dostrzeżone przez jury konkursu.

Tytuły „Solidny Pracodawca” w VII edycji programu wręczono 10 czerwca podczas uroczystej gali, która odbyła się w zabytkowych podziemiach kopalni soli w Wieliczce.

Avatar photo

Napisane przez nota bene

W wakacje zabezpiecz się lepiej i taniej

Czerwiec: 4,1 proc. więcej pasażerów na Lotnisku Chopina