w

Znamy już wyniki I edycji Programu „Nowoczesna Uczelnia”!

Program „Nowoczesna Uczelnia" to pierwsza w Polsce wspólna inicjatywa propagatorów idei informatyzacji szkolnictwa wyższego podjęta przez Microsoft Dynamics – dział aplikacji biznesowych Microsoft oraz CSF Polska i portal rp.pl. Ideą programu jest popularyzacja systemów informatycznych, które pozwalają polskim uczelniom dotrzymywać kroku europejskim standardom oraz podnoszą jakość zarządzania placówką. Program został zainaugurowany 30 listopada 2010 roku i od tego momentu polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, zaangażowane w rozwój własnej infrastruktury IT, konkurowały o specjalny certyfikat, przyznawany w zależności od etapu realizacji wdrożenia aplikacji klasy ERP.

Szkoły wyższe mogły otrzymać 3 rodzaje certyfikatów:
• Złoty Certyfikat Nowoczesna Uczelnia – dla szkół wyższych posiadających wdrożony i uruchomiony zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagający zarządzanie placówką,
• Srebrny Certyfikat Nowoczesna Uczelnia – dla uczelni będących w trakcie procesu wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego,
• Brązowy Certyfikat Nowoczesna Uczelnia – dla szkół wyższych, które zgłoszą swój akces do programu oraz posiadają udokumentowane w strategii rozwoju uczelni plany wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Do programu zgłosiło się 20 uczelni z całej Polski, zaś 10 z nich wypełniło i wysłało ankietę. Złotym Certyfikatem został wyróżniony Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Srebrny Certyfikat otrzymał Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zaś Certyfikat Brązowy wyróżnił Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum oraz Stargardzką Szkołę Wyższą Stargardinum.

– Mamy nadzieję, że Program „Nowoczesna Uczenia" skłoni polskie uczelnie do inwestowania w systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie różnymi obszarami funkcjonowania placówek oraz wyraźnie podnoszą jakość obsługi studentów. Liczymy na to, że I edycja programu będzie początkiem wielkiej informatyzacji szkolnictwa wyższego, która odświeży i unowocześni obraz polskiej uczelni oraz sprawi, że polskie placówki będą mogły konkurować z najlepszymi szkołami wyższymi w Europie. – powiedział Mariusz Wołodźko, szef działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

– Naszym celem jest zmiana podejścia polskich uczelni do informatyzacji, która jest procesem nieuniknionym. Jeśli chcemy oferować studentom nowoczesny system kształcenia ze sprawną administracją i szybką obsługą spraw studenckich, musimy przede wszystkim zacząć od wyboru systemu ERP, który zautomatyzuje wewnętrzne procesy i umożliwi sprawne zarządzanie wszystkimi obszarami działalności uczelni. Tylko wtedy zyskamy przewagę, a polskie nowoczesne uczelnie będą mogły się rozwijać, przyciągając studentów oraz wybitnych naukowców z całego świata. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach programu inne uczelnie wezmą przykład z wyróżnionych dziś szkół wyższych z Warszawy, Poznania, Szczecina i Stargardu i staną do walki o nowoczesną edukację. – powiedział Piotr Fałek, Prezes Zarządu, CSF Polska.

Program „Nowoczesna Uczelnia" jest pierwszą w Polsce i jak na razie jedyną inicjatywą promującą informatyzację polskich uczelni. W październiku uczelniom, które zostały wyróżnione w ramach programu, zostaną przyznane statuetki. Kolejna edycja programu wystartuje już jesienią.

Więcej informacji na temat programu „Nowoczesna Uczelnia" można znaleźć na stronie: www.nowoczesnauczelnia.rp.pl

***

Informacje o firmie :
Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.

Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 95 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce.

Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego". W listopadzie 2008 roku Microsoft za projekt „Partnerstwo dla Przyszłości" otrzymał główną nagrodę – statuetkę Złotego Spinacza, przyznawanego w najważniejszym konkursie w polskiej branży PR „Złote Spinacze", a w niespełna rok wcześniej, zaszczytny tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007" przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski. Celem tego realizowanego od 2004 r. projektu jest wspieranie polskiej edukacji w innowacyjnych działaniach, które przeciwdziałają zjawisku „wykluczenia cyfrowego" młodego pokolenia. Z kolei w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii – wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit", firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W 2007 roku Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy", przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce".

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 801 308 801.

***

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.


Informacje o firmie :
CSF Polska jest dostawcą usług konsultingowych w zakresie informatycznych rozwiązań biznesowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji oraz uczelni wyższych. Firma zapewnia usługi w zakresie analizy i wizualizacji procesów, wdrożeń rozwiązań IT, szkoleń profesjonalistów IT, usług wsparcia, roll out'ów, usług BPO oraz off shore. CSF Polska jest partnerem Microsoft Dynamics oraz SAP Polska. Do najważniejszych Klientów firmy należą: Cementownia ODRA, Complex SA, Cyfrowy Polsat, Herbapol, ICI Polska, Lindab, Mercor SA, MGE UPS, Multimedia SA, ORCO, Tabak Polska Uniwheels, WizzAir, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. CSF Polska należy do Grupy Kapitałowej Syntea S.A. Firma posiada szereg nagród potwierdzających innowacyjność jej usług, m.in. Partner Roku 2009 Microsoft Dynamics AX w Europie Środkowo-Wschodniej, Kamerton Innowacyjności 2008, Nagrodę Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublina w kategorii Firma Innowacyjna oraz wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy innowacji. Wiodącym rozwiązaniem CSF Polska jest platforma one4all wspomagająca zarządzanie wszystkimi procesami w organizacji w obszarach: podstawowych procesów biznesowych, zarządzania komunikacją i workflow, zarządzania projektami, analiz oraz raportowania.

CSF Polska od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów wspomagających zarządzanie. Wśród uczelni korzystających z rozwiązań firmy są Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który korzysta z wdrożonej przez firmę elektronicznej rekrutacji, obsługi dziekanatu oraz toku studiów. Natomiast w projekcie realizowanym dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu platformą one4all zostały objęte obszary: finansów i księgowości, obsługi środków trwałych, obsługi bankowo-kasowej, gospodarki materiałowo-magazynowej, kadr i płac oraz możliwość dostępu do kodu źródłowego w celu samodzielnej modyfikacji. Obecnie trwają pierwsze prace związane z wdrażaniem rozwiązania na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Dodatkowych informacji udzielą:

Agnieszka Dziedzic
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Joanna Frąckowiak
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Piotr Kaniowski
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Anna Wardziak
Audience&Partner Marketing Manager
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
kom. 0 505 191 551
e-mail: [email protected]

Edyta Migałka
Dyrektor Pionu Komunikacji
CSF Polska Sp. z o.o.
kom. 0 514 601 858
tel. 81 441 04 45
e-mail: [email protected]

Avatar photo

Napisane przez Sigma

Sony ICD-PX312 i ICD-UX512 – dyktafony dla każdego

Astor wspiera Międzynarodową Studencką Sesję Naukową AGH