w

Astor wspiera Międzynarodową Studencką Sesję Naukową AGH

Studenckie Koła Naukowe działają przy Akademii Górniczo-Hutniczej od ponad 60 lat. Obecnie jest zarejestrowanych ponad 90 kół naukowych, zrzeszających w swoich szeregach ponad 2 tysiące studentów. Sesje studenckich kół naukowych AGH to jedno z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego uczelni. W Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Automatyzacji Procesów przy XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego wzięło udział łącznie 19 studentów, w tym 8 studentów zagranicznych z VŠB–Technical University of Ostrava, Czech Republic, Technical University, Faculty of BERG. Košice Slovakia oraz Khmelnickiy National University Ukraine. Studenci wygłosili łącznie 16 referatów z tematyki powiązanej ściśle z Automatyką i Automatyzacją Procesów. Wygłaszane w trakcie Sesji referaty oceniane były przez Międzynarodowe Jury w składzie: Prof. Radim Farana (Ostrawa, Czechy) – przewodniczący (Dziekan Wydziału Mechanicznego) Dr Olha Paraska (Khmelnickiy, Ukraina) Dr inż. Janusz Pluta (AGH, Polska) Dr inż. Andrzej Sioma (AGH, Polska) Dr inż. Agata Nawrocka (AGH, Polska) Jury nagrodziło 3 referaty: I miejsce – Sławomir Blok (Polska) – tytuł referatu „Quadcopter” II miejsce – David Kadlec (Czechy) – tytuł referatu “Design and Implementation of State Observers” III miejsce – Wiktorija Stopczak (Ukraina) – tytuł referatu ”Influence of foaming ability on the course of technological processes and quality of goods” Z kolei w sekcji Elektrotechniki i Elektroenergetyki, zorganizowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki zaprezentowano ogółem 16 referatów, przygotowanych przez 23 studentów – członków trzech Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale EAIiE AGH: – SKN „Ecard” działającego przy Katedrze Metrologii; – SKN „Magnesik” działającego przy Katedrze Maszyn Elektrycznych; – SKN „Piorun” działającego przy Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki. Referaty oceniane było przez pięcioosobowe Jury, w składzie: Prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska (przewodnicząca) Dr hab. inż. Andrzej Bień Dr hab. inż. Jakub Furgał Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński Prof. dr hab. inż. Romuald Włodek. Wyróżnione prace: I miejsce – Michał Bonk i Piotr Ramus, za referat: „Modelowanie elektrowni opartej na panelach fotowoltaicznych” II miejsce – Tomasz Knap i Wojciech Sorbian, za referat: ’Diagnostyka urządzeń stacji wn i linii przesyłowych z zastosowaniem detekcji promieniowania ultrafioletowego” III miejsce ex aequo – Piotr Ostrogórski i Grzegorz Rogoń, za referat: ”Mikrokomputerowy system do pomiaru impedancji” i Piotr Tokarz, za referat: „Wpływ wyłączników synchronizowanych na przepięcia łączeniowe w układach elektroenergetycznych” Wszyscy autorzy referatów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsorów tegorocznej Studenckiej Sesji Naukowej, wśród których była firma ASTOR. Zdobywcy miejsc nagrodzonych otrzymali ponadto jednorazowe stypendia, ufundowane przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

Avatar photo

Napisane przez OmniPro

Znamy już wyniki I edycji Programu „Nowoczesna Uczelnia”!

Alternatywa dla kolektorów słonecznych