w

Zmiana organizacji ruchu w czasie Bitwy

W sobotę – 28.05.2011 r. na czas inscenizacji historycznej pt. „Obrona Klasztoru” w ramach 180 rocznicy Bitwy pod Ostrołęką, od godziny 19.00 do godziny 21.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic: Stanisława Staszica na całej długości, Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską do wysokości granicy pomiędzy skwerem im. Dr. Józefa Psarskiego a posesją Komendy Miejskiej Policji, Świętokrzyskiej od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. W. Gomulickiego, Wiktora Gomulickiego od skrzyżowania z ul. S. Staszica do skrzyżowania z ul. Wójta Romy.

Zamknięte w tym czasie zostaną parkingi na ww. odcinkach. Ze względu na użycie materiałów wybuchowych prosimy o niepozostawianie pojazdów na parkingach wokół skweru ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do dyspozycji mieszkańców i gości oglądających rekonstrukcję przeznacza się parkingi przy ul. Króla Jana Kazimierza, Placu Gen. J. Bema, ul. Kościuszki ( odcinki od Placu Bema do ul. Świętokrzyskiej oraz od ul Staszica do ul Leszczyńskiego – na wysokości Komendy Miejskiej Policji).

W niedzielę –  29.05.2011 r. na czas inscenizacji historycznej pt. ”Bitwa pod Ostrołęką 1831 r.” w ramach 180 rocznicy Bitwy pod Ostrołęką, od godziny 11.00 do godziny 14.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic: Kujawskiej na całej długości, Wioślarskiej na całej długości,  zakaz ruchu w ulicy Wioślarskiej i Kujawskiej nie będzie obowiązywał mieszkańców ul. Kujawskiej, gości hotelu „Nad Narwią” i uczestników Bitwy,

Dla widzów przewidziano miejsca parkingowe wokół hali im. Arkadiusza Gołasia oraz na pozostałych ulicach dojazdowych ( Kurpiowska, Kickiego, 22 Lipca itd.). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc postojowych sugerujemy udanie się na miejsce rekonstrukcji na błoniach nadnarwiańskich spacerem.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Biuro Obsługi Klienta na medal

Zaproszenie do zgłaszania udziału w konferencji