w

Zaproszenie do zgłaszania udziału w konferencji

Od 2 do 3 czerwca w Willi Decjusza będzie mieć miejsce konferencja naukowa,  pt.  Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej, realizowana w ramach programu Stowarzyszenia Willa Decjusza pn. Edukacja dla Integracji.

Konferencja adresowana jest do specjalistów, badaczy, pracowników naukowych i trenerów zajmujących się problemami imigracji, wielokulturowości i polityką integracyjną. Referaty, wokół których będą skoncentrowane kolejne panele dyskusyjne, zostaną poddane ocenie naukowej zewnętrznych recenzentów i opublikowane w październiku br. w pokonferencyjnej monografii.

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do udziału w konferencji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.villa.org.pl, należy przesłać do 30 maja 2011 roku na adres: [email protected].

 PROGRAM

2 czerwca (czwartek)

10.15 – Otwarcie konferencji

10.30 – Wykład inauguracyjny:        

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa w kontekście  dylematów integracji imigrantów w warunkach wielokulturowości

11.45 – Edukacja w perspektywie wielokulturowości – panel I (moderator: dr Barbara Grabowska):

mgr Katarzyna Czepiel, Edukacja i integracja cudzoziemców w szkolnictwie wyższym – na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

mgr Agnieszka Kosowicz, Dziecko cudzoziemskie w polskim systemie edukacyjnym. Edukacja międzykulturowa w wymiarze praktycznym

mgr Karolina Łukasiewicz, Adaptacje do biedy. Ubóstwo wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce

mgr Aleksandra Chrzanowska, Asystent kulturowy jako innowacyjny model pracy z uczniami cudzoziemskimi

mgr Katarzyna Kubin, mgr Jan Świerszcz, Wyzwania dla szkoły różnorodnej. Opis i analiza mechanizmów wykluczania dzieci i rodzin imigranckich w strukturach szkoły w Polsce

14.30 – Edukacja międzykulturowa – aspekt instytucjonalny– panel II (moderator: dr hab. Hanna Mamzer):

dr Ewa Pogorzała, Aspekty instytucjonalno – prawne edukacji dzieci imigrantów w polskim systemie oświaty

dr Dorota Misiejuk, Integracja  imigrantów w Europie i w Polsce  standardy i praktyki – studium porównawcze w świetle dokumentów europejskich. Projekt MIPEX

mgr Urszula Namiotko, Próba określenia celów polityki polonijnej w kontekście edukacji międzykulturowej – rozważania na przykładzie relacji polsko – litewskich

dr Agata Świdzińska, Akademickie kształcenie pedagogów wobec perspektywy wielokulturowości

16.15 – Dyskusja nad założeniami do podręcznika edukacji międzykulturowej – mgr Dominika Cieślikowska 

3 czerwca (piątek)

9.30 – Wykład wprowadzający:

dr hab. Dariusz Wojakowski: Polska i Polacy w opinii imigrantów a wskazania dla edukacji międzykulturowe.

10.45 – Edukacja spotkanie z Innym – panel III (moderator: dr Jacek Bylica):

mgr Joanna Sacharczuk, Pamięć przeszłości przedwojennego wielokulturowego Białegostoku – wstęp do rozważań na temat wyzwań współczesnej edukacji międzykulturowej

dr Lech Nijakowski, Dylematy nauczania o zbiorowej przemocy. Wojny, czystki etniczne i ludobójstwa jako przedmiot nauczania w środowisku wielokulturowym

dr Barbara Grabowska, mgr Karolina Kania,  Integracja obcokrajowców w środowisku wielokulturowym – na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan

mgr Aleksandra Gancarz, Współcześni repatrianci w polskim społeczeństwie

dr hab. Hanna Mamzer, Adaptacja kulturowa a wytyczanie granic „ja”

dr Urszula Markowska-Manista, Konsekwencje spotkania. Dylematy edukacji w wielokulturowych miejscach i przestrzeniach

12.45 –  Integracja Romów – panel IV (moderator: dr Lech Nijakowski):

dr Jacek Bylica, mgr Zoran Bikovski, Fiasko polityki ekskluzyjnej na przykładzie macedońskich Romów

dr hab. Jaroslav Balvin, dr Łukasz Kwadrans, Janusz Balkowski Edukacja międzykulturowa w wybranych międzynarodowych projektach dotyczących Romów w Czechach, Polsce i Słowacji

dr Agnieszka Kowarska, Praca. Kompetencje i kwalifikacje w kontekście funkcjonowania dwóch typów romskich autorytetów

13.45 –  Podsumowanie konferencji  – dr Artur Paszko

Koordynacja projektu:

Jadwiga Figiel-Stoch – [email protected]

Organizator:

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Finansowanie:

Projekt Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa.

Patronat medialny:

Dziennik Polski, Manko, Res Publica Nowa, Miesięcznik Znak, Radio Kraków, Polskie Radio dla Zagranicy, Twoja Europa, Portal Spraw Zagranicznych, Edukacyjny Kraków

Avatar photo

Napisane przez Dziwisz Natasza

Zmiana organizacji ruchu w czasie Bitwy

Czy potrafisz skutecznie awansować pracowników?