w , ,

Zakończyła się trzecia edycja projektu "EkoMisja-Nie marnuję"

Po raz trzeci Federacja Polskich Banków Żywności we współpracy z firmą Lidl Polska stworzyła ekologiczny program edukacyjny skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nim udział ponad 58 000 dzieci z 753 placówek w całej Polsce. Od początku istnienia projektu w EkoMisji wzięło udział już ponad 140 000 uczniów z 1 378 szkół.

Dla tegorocznej edycji przygotowano 8 scenariuszy zajęć, ilustrowane opowiadanie, dwa audiobooki oraz specjalny konkurs plastyczny. Materiały zostały stworzone w języku polskim oraz ukraińskim i dostosowane do przedziału wiekowego poszczególnych uczestników. Dla klas, do których uczęszczają dzieci pochodzenia ukraińskiego, opracowano również dwa scenariusze gier terenowych wykorzystujących model uczenia się przez doświadczenie. Celem zajęć jest budowanie relacji między uczniami pochodzenia polskiego i ukraińskiego. W zajęciach wzięło udział około 3 500 uczniów z Ukrainy.

Budowanie świadomych postaw wśród uczniów 

Projekt “EkoMisja – Nie marnuję” powstał w 2018 roku, a jego celem jest nauczanie najmłodszych o środowisku, prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz niemarnowaniu żywności. Eksperci Banków Żywności wraz z doświadczonymi edukatorami, co roku tworzą scenariusze lekcji dla uczestników ze szkół podstawowych. Podczas sześciu miesięcy uczniowie zgłębiają swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach i aktywnościach. W tym roku w ramach projektu przeprowadzony został również konkurs plastyczny “Zmiana diety dla planety”.

Pomysł stworzenia tego przedsięwzięcia był podyktowany potrzebą dotarcia do najmłodszych. Chcemy rozpowszechniać dobre nawyki i wiemy, jak ważne jest budowanie świadomych, proekologicznych postaw wśród młodych ludzi mających realny wpływ na przyszłość naszej planety. Stosowanie różnych metod nauczania pozwala nam dostosowywać treści do poszczególnych klas, dzięki czemu zajęcia stają się dla uczniów źródłem wiedzy, formą integracji i dobrej zabawy. – powiedziała Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

W walce z marnowaniem jedzenia 

Ideą EkoMisji jest budowanie wśród uczniów świadomych postaw, w szczególności związanych z odpowiedzialnym planowaniem posiłków. Dzielenie się z najmłodszymi podstawową wiedzą z tego zakresu zachęca do zmiany nawyków i podkreśla korzyści płynące z niemarnowania żywności, a urozmaicone i ciekawe tematy zajęć cieszą się ich faktycznym zainteresowaniem.

Klimat zmienia się na naszych oczach, dlatego tak ważne jest, aby edukować w tym zakresie najmłodszych. Projekt prowadzony wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności jest odpowiedzią na współczesne wyzwania i w przystępny sposób uświadamia uczniów o aktualnej kondycji naszej planety oraz angażuje ich do zmiany nawyków. Specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne pozwalają nauczycielom i wychowawcom zwracać uwagę na ważne problemy w łatwy i ciekawy sposób. Budząc zainteresowanie dzieci, mamy szansę dotrzeć do ich świadomości i przekazać wiele cennych informacji dotyczących dbania o środowisko – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

*******

O Federacji Polskich Banków Żywności 

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 Banki Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE. Tylko w 2021 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 58 tysięcy ton artykułów spożywczych. Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się również edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost społecznej świadomości nt. konsekwencji marnowania żywności i sposobów zapobiegania temu zjawisku.

www / Facebook / Instagram

Napisane przez Bartosz Rzepa

Zmieniając stare w nowe: projekt MaterialLoop bada potencjał wykorzystania pojazdów wycofanych z eksploatacji w gospodarce cyrkularnej

Odpowiedzialne liderowanie. O nowoczesnym przywództwie w odniesieniu do Maxi Zoo