w , ,

Uwaga, możliwy opad gradu

Ten, kto się nie ubezpieczył poniósł dotkliwe straty. Warto wiec pomyśleć o wykupieniu solidnej polisy, tak, aby żadne kataklizmy nie pogarszały sytuacji materialnej rodziny. Tym bardziej, że według długoterminowych prognoz pogody, ponownie do Polski zbliżają się fronty burzowe. Concordia Ubezpieczenia zwraca uwagę na odpowiednie zabezpieczenie swoich plonów w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych.

– Sezon ubezpieczeń upraw w pełni. Szczególną uwagę zwracamy na zabezpieczenie finansowe rolnika przed utratą najważniejszej inwestycji, jaką są uprawy zniszczone wskutek gradu – mówi Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Ubezpieczenia. – Od połowy maja do końca sierpnia trwa okres, w którym uprawy rolne w największym stopniu narażone są na straty spowodowane gradobiciem. Dlatego warto zapewnić sobie szerszą ochronę ubezpieczeniową.

Oferta ubezpieczeń upraw od gradobicia jest dla Rolników bardzo korzystna. Po pierwsze atrakcyjne taryfy zakładają zróżnicowane wysokości składek w zależności od powiatów. Po drugie odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się w Concordii już od 8% utraty plonu na polu lub jego części.

– Odpowiedzialność od tak niskiego ubytku w plonie ma dla rolnika olbrzymie znaczenie – tłumaczy Andrzej Janc. Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych, a w szczególności od gradobicia stanowi około 50% wszystkich zawieranych w Concordii polis, dlatego wychodzimy rolnikom naprzeciw zapewniając korzystne warunki ubezpieczenia.

W sytuacji wystąpienia szkody całkowitej rolnik otrzymuje odszkodowanie na poziomie 95% sumy ubezpieczenia chyba, że możliwe jest zaoranie uszkodzonej plantacji i ponowny zasiew. Wtedy odszkodowanie odzwierciedla po prostu koszty założenia nowej uprawy.

Ubezpieczenia od gradobicia znajdują się w pakiecie ubezpieczeń dotowanych z budżetu państwa. Dzięki temu składka płacona przez rolnika jest pomniejszana o 50%.

Należy pamiętać, że w ubezpieczeniu z dopłatami budżetu funkcjonuje karencja. Oznacza to, że w określonym okresie czasu po zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel nie rekompensuje strat, które w tym czasie się pojawią. Np. w ubezpieczeniu od gradu odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Informacja uzupełniająca

Głównym celem Concordii Ubezpieczenia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Klientów tak, aby w sposób realny byli dobrze zabezpieczeni. Concordia wypełnia tę misję od kilkunastu lat pokazując, że jakość obsługi, kreowanie przyjaznej oferty, to metoda na zwiększanie konkurencyjności na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zarówno udziałowców oraz własnemu osiąganemu na rynku ubezpieczeń, Concordia podjęła wyzwanie i osiąga sukcesy w sferze ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, segmentu gminnego i samorządowego.

Ofertę Concordii wyróżnia przede wszystkim solidność, jakość i profesjonalizm oraz tworzenie polis, które nie konkurują ceną, ale jakością świadczonych usług.

Concordię Ubezpieczenia tworzą dwa Towarzystwa  – Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które rozpoczęło swoją działalność w lutym 1997. Od 2001 roku funkcjonuje Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.

Potwierdzeniem zaufania Klientów, wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez Towarzystwa jest przyznane licznych nagród i certyfikatów. Za pakiet ubezpieczeń dla rolnictwa „Concordia  Agro” przyznano certyfikat jakości „Najlepszy w Polsce” w Konsumenckim Konkursie Jakości. Concordia Polska TUW zdobyła II miejsce w kategorii Ubezpieczenia Majątkowe w rankingu ”Rzeczypospolitej” na Najlepszą Instytucję Finansową w 2008 roku.

Avatar photo

Napisane przez exPress

Nowe pionierskie rozwiązania w Scala Rider G4 Kliknij i rozmawiaj z innym motocyklistą

18 czerwca rusza pierwszy sklep franczyzowy Abry w Oświęcimiu