w

Ukazał się nowy raport Economist wykonany na zlecenie Oracle Financial Services

Ostatnie badania przeprowadzone przez instytut Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie działu Oracle Financial Services wykazały, że instytucje finansowe, które wysoko oceniają swoją zdolność do wzajemnego dostosowania funkcji zarządzania ryzykiem i finansami, osiągają lepsze wyniki finansowe niż inne równorzędne instytucje z tej branży.

W raporcie pt. „Zmiana roli dyrektora finansowego w instytucjach finansowych: w kierunku lepszego dostosowania funkcji zarządzania ryzykiem, finansami i wydajnością" dokonano przeglądu obecnego stanu procesów finansowych oraz ich potencjalnych rozszerzeń, które pozwolą dostosować się do zmian zachodzących wśród konkurencji i w przepisach.W tej ogólnoświatowej ankiecie wzięło udział 200 dyrektorów ds. bankowości i zarządzania ryzykiem z różnych instytucji finansowych. W ramach badań przeprowadzono też szczegółowe wywiady z 16 dyrektorami ds. zarządzania finansami i ryzykiem, członkami zarządów dużych korporacji oraz innymi ekspertami.

Z badań wynikają m.in. następujące ważne wnioski:

· 60% respondentów, którzy stwierdzili, że ich instytucje radzą sobie lepiej od innych firm z branży pod względem wzajemnego dostosowania funkcji zarządzania ryzykiem i finansami, pochodzi z instytucji, które osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż inne instytucje z branży ― 92% z tych instytucji osiągnęło wyniki powyżej średniej.

· Mimo oczywistych korzyści w wielu bankach nie zadbano o takie dostosowanie i ponad jedna trzecia instytucji finansowych wciąż nie jest dobrze przygotowana do ewentualnego kolejnego kryzysu.

· Najlepsze procedury przezwyciężania barier technicznych i kulturowych we wzajemnym dostosowywaniu zarządzania ryzykiem i finansami obejmują m.in. powoływanie wspólnych komitetów oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących gromadzenia danych na temat ryzyka.

Wypowiedzi towarzyszące

„Presja wywierana przez przepisy i konkurencję sprawiła, że zapewnienie wglądu w ułatwiające podejmowanie decyzji dane na temat ryzyk zagrażających przedsiębiorstwu to dla dzisiejszych instytucji świadczących usługi finansowe de facto konieczność” ― powiedział S. Ramakrishnan, dyrektor działu Oracle Financial Services Analytical Applications.„Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu jest wzajemne dostosowanie procesów zarządzania finansami i ryzykiem.Aby osiągnąć takie dostosowanie, instytucje finansowe muszą zintegrować dane i podjąć kroki w kierunku utworzenia struktur i procesów, które ułatwią ściślejszą współpracę między tymi dwoma obszarami”.

„Banki i inne instytucje finansowe muszą udoskonalić sposób rozumienia i wykorzystywania przez swoje jednostki funkcjonalne czynników i informacji na temat ryzyka” ― powiedziała Katherine Dorr Abreu, starszy redaktor z instytutu Economist Intelligence Unit. „Nie chodzi tu tylko o lepsze zabezpieczenie się przed nowymi i wyłaniającymi się ryzykami, ale także o skuteczniejsze formułowanie zrównoważonej strategii rozwoju.W tym celu działy finansowe podejmują kroki w kierunku zapewnienia dyrekcji swojej instytucji lepszego dostępu do informacji związanych z ryzykiem, co radykalnie zwiększyło znaczenie dyrektora finansowego w instytucjach finansowych na całym świecie”.

O Korporacji Oracle

Oracle jest największym na świecie dostawcą kompletnego, otwartego i zintegrowanego oprogramowania biznesowego oraz zestawów sprzętowych. Więcej informacji na stronie www.oracle.com

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii.

Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt

Katarzyna Pilarska, PR Manager Oracle Polska, tel. 0 602 410 795

[email protected]

 Oracle Polska na Facebooku

http://www.facebook.com/OraclePolska

 Blog Oracle Polska

http://oracle-pl.blogspot.com/

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Porady Kaspersky Lab dla wszystkich mam

Odtwarzacze mp3 i mp4 – praktyczny poradnik