w

System bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników Policji pracuje w oparciu o produkty Oracle

Oracle Polska informuje, że wdrożony dla potrzeb polskiej Policji system informatyczny o nazwie "Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników" (BTUU) został rozszerzony o kolejne licencje oprogramowania Oracle, co umożliwi obsługę w systemie większej liczby użytkowników.

· System BTUU został zbudowany w 2007 roku przez Konsorcjum firm ABG Ster-Projekt S.A., ASSECO Poland S.A., PROKOM SOFTWARE S.A. oraz ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Aplikacja służy do uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania uprawnieniamiużytkowników najważniejszych systemów pracujących w Policji.

· System został stworzony m.in. w oparciu o produkty wchodzące w skład pakietu Oracle Identity Management, w tym: Oracle Internet Directory (rozproszona baza katalogowa, składująca informacje o użytkownikach, przechowująca informacje o prawach dostępu do zasobów oraz certyfikaty użytkowników potrzebne do potwierdzenia ich tożsamości); Oracle Access Manager (moduł do uwierzytelnieniai autoryzacji użytkowników w systemach Policji); Oracle Identity Manager (moduł przenoszenia uprawnień pomiędzy systemami, wykonujący provisioning użytkowników i ich uprawnień do wnętrza tych systemów, które wymagają informacji z bazy katalogowej).

· System BTUU posiada instalacje w 17 lokalizacjach, czyli we wszystkich komendach wojewódzkich oraz w Komendzie Stołecznej Policji, działającej na prawach wojewódzkiej. Dane katalogowe są replikowane do wszystkich instancji wojewódzkich.

· Projekt został przeprowadzony przy pomocy konsultantów Oracle, którzy m.in.  dostosowali policyjne systemy informatyczne do potrzeb nowego rozwiązania uwierzytelniającego. W tym celu zmieniono procedury autoryzacji w aplikacjach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz w Systemie Analitycznym Policji.

· Instalacja nowoczesnego rozwiązania do potwierdzania tożsamości użytkowników była zgodna ze strategią informatyzacji Polskiej Policji, która zakłada wykorzystywanie rozwiązań elastycznych we wdrażaniu i opartych na standardach technologicznych. Poprzednie rozwiązanie, oparte głównie na zabezpieczeniach sprzętowych, było systemem zamkniętym, przez to kosztownym w utrzymaniu i zawodnym w eksploatacji.

Wypowiedź towarzysząca

"Pomimo, iż cały proces budowy systemu BTUU był skomplikowany technologicznie i organizacyjnie, udało się go przeprowadzić sprawnie i skutecznie głównie dzięki temu, że narzędzia pakietu Oracle Identity Management są wyjątkowo elastyczne i łatwe w konfiguracji" – komentuje Piotr Juszkiewicz, opiekun projektu z ramienia Oracle Polska. "Warto zwrócić uwagę na fakt, że procesy uwierzytelniania i autoryzacji zostały zaimplementowane w systemie nie tylko do aplikacji opartych na komponentach Oracle, ale także do systemów działających w technologiach innych dostawców".

O Korporacji Oracle
Oracle jest największym na świecie dostawcą kompletnego, otwartego i zintegrowanego oprogramowania biznesowego oraz zestawów sprzętowych. Więcej informacji na stronie www.oracle.com

Znaki towarowe
Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii.
Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt
Katarzyna Pilarska, PR Manager Oracle Polska, tel. 0 602 410 795
[email protected]

Oracle Polska na Facebooku
http://www.facebook.com/OraclePolska

Blog Oracle Polska
http://oracle-pl.blogspot.com/

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Infovide-Matrix zakończyło analizę projektów w ramach 7 Osi PO IG

Windows Phone 7 – jednodniowe warsztaty BizTech