w

Infovide-Matrix zakończyło analizę projektów w ramach 7 Osi PO IG

W ramach przeprowadzonej analizy Infovide-Matrix opracowała dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dokument zawierający opis zależności i powiązań pomiędzy systemami teleinformatycznymi i bazami danych tworzonymi lub planowanymi do utworzenia oraz mapę kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Powstała mapa obejmuje analizę 27  projektów, zbadanych pod katem ich interoperacyjności, z uwzględnieniem kryteriów jednorodności, kompatybilności oraz współpracy Beneficjentów realizowanych projektów indywidualnych.

Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych powstała na bazie analiz stanu realizacji wszystkich projektów indywidualnych, wchodzących w skład 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to dalszy ciąg prac mających wesprzeć realizacje zadań 7 Osi priorytetowej PO IG dotyczącego zbudowania sprawnie funkcjonującej na różnych szczeblach e-administracji. Należy pamiętać, że wszystkie realizowane projekty są ze sobą zawsze w jakimś stopniu połączone. Nasze opracowanie objaśnia zależności i powiązania między projektami na poziomie technicznym i organizacyjnym oraz wskazuje problemy i zagrożenia dla interoperacyjności systemów tworzonych w ramach projektów 7 Osi  PO IG.” – powiedziała Grażyna Nowakowicz , dyrektor w sektorze administracji publicznej z Infovide-Matrix SA

Zbudowane przez Infovide-Matrix narzędzie wpisuje się w działania wspierające wymianę informacji między projektami 7 Osi PO IG. 

Avatar photo

Napisane przez Justyna Forystek

Czerwiec: 4,1 proc. więcej pasażerów na Lotnisku Chopina

System bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników Policji pracuje w oparciu o produkty Oracle