w , ,

PSW Capital (dawniej Grupa PSW Holding S.A.) wypłaca rekordową dywidendę i kupuje ciepłownię

„Mimo niesprzyjających warunków biznesowych i kryzysu gospodarczego, rok 2010 był dla nas bardzo pomyślny. Udało nam się zrealizować plany strategiczne, o czym świadczą między innymi zyski, które śmiało możemy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy” – powiedział Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW CAPITAL S.A. „Udowadniamy tym samym, że jesteśmy prężną, dobrze zarządzaną firmą. Wkrótce będziemy gotowi do wkroczenia na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych” – dodaje Dyrektor Krawczyk.

WZA zaakceptowało przyjętą w marcu br. przez Zarząd strategię działania. Przewiduje ona m.in. powstanie nowej spółki zależnej o nazwie PSW Spółka Akcyjna. Nowy podmiot wraz z rozpoczęciem II półrocza br. ma przejąć hurtową sprzedaż materiałów opałowych. Wg założeń nowopowstała spółka realizować będzie strategie sprzedaży zapoczątkowaną przez spółkę matkę.

W związku ze zmianami PSW przyjęła nową nazwę – PSW Capital S.A. Dzięki wyodrębnieniu spółki zależnej ulegnie również zmianie profil działalności PSW. Nowa działalność Spółki pozwoli na inwestycje w branżę ciepłowniczą, która w połączeniu z dostępem do materiałów opałowych zwiększy możliwości jej rozwoju. Zarząd zamierza inwestować w ciepłownie (kupno ciepłowni lub większościowego pakietu w spółkach ciepłowniczych głównie od samorządów lokalnych), których dostawcą materiałów opałowych będzie podmiot zależny PSW.

Kolejny krok w realizacji strategii został wykonany – Zarząd PSW ogłosił właśnie, że jest zainteresowany nabyciem 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibąw Choszcznie od Gminy Choszczno(P.E.C Sp. z o.o.).

P.E.C. Sp. z o.o. istnieje od 1 czerwca 1992 roku, a jego głównądziałalnościąjest produkcja i sprzedażciepła na potrzeby mieszkańców miasta. Oprócz tego prowadzi sprzedażgazów technicznych w imieniu Firmy MESSER z Polic oraz skład opału dla ludności. Zajmuje sięrównieżinstalacjami centralnego ogrzewania oraz usługami sprzętu transportowego i budowlanego.

Rozpoczęliśmy etap rozmów. O ich postępie będziemy informowali akcjonariuszy i inwestorów na bieżąco” – mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW CAPITAL S.A.

Po dokonaniu inwestycji w spółki ciepłownicze PSW będzie osiągała(dzięki konsolidacji wyników podmiotów zależnych) przychody z dwóch źródeł:

a) handlu materiałami opałowymi,

b) sprzedaży ciepła odbiorcom  indywidualnym oraz przedsiębiorstwom.

 „Akceptując przyjęte wcześniej plany strategiczne WZA potwierdziło zgodę na założoną przez Zarząd ścieżkę rozwoju Grupy” – podsumowuje Dyrektor Zarządzający, Piotr Krawczyk.„Konsekwentnie dążymy do tego, by osiągnąć dla Spółki i jej inwestorów jeszcze lepsze wyniki finansowe, niż tegoroczne. Również GPW pozytywnie weryfikuje nasze działania – po raz czwarty PSW została zaliczona do spółek liderów NewConnect – segmentu NewConnect Lead”– kończy Piotr Krawczyk.

Murakami na Targach Książki w Krakowie? Ruszają przygotowania do najważniejszej imprezy branży…

Życie Plus nagrodzone