w , ,

Podsumowanie trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011

18 maja w Katowicach uczestnicy omawiali także zagadnienia związane z hutnictwem, motoryzacją, prywatyzacją i energetyką. W poszczególnych panelach udział wzięli także politycy, m. in. Janusz Palikot, Paweł Poncyljusz i Beata Szydło, a także ekonomiści Elżbieta Chojna – Duch oraz Jerzy Osiatyński. 

Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego obfitował w liczne debaty na temat infrastruktury i transportu. Dyskusji poddane zostały również nowe trendy w motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem e-mobility. Uczestnicy omówili pierwsze doświadczenia z green cars, możliwe skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego oraz bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne i prawne. W debatach udział wzięli m. in. Laurent Bresson, Wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Europie, Nexteer Automotive i Toru Hashimoto, Prezes, Mitsubishi Motor R&D Europe.

Ostatni dzień Kongresu to także dyskusja na temat aktualnej sytuacji w światowym hutnictwie, dynamiki rozwoju zbrojarni w Polsce i surowców takich jak koks i węgiel koksujący, złom i rudy żelaza. W trzech sesjach dedykowanych hutnictwu udział wzięli przedstawiciele największych europejskich przedsiębiorstw sektora, w tym Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

Panel poświęcony prywatyzacji rozpoczął Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad. Przedstawił cele rządowego programu prywatyzacji i bilans dotychczasowych dokonań rządu. Uczestnicy debaty przedłożyli plany prywatyzacyjne na najbliższe miesiące i omówili modele zmian własnościowych w świetle ostatnich doświadczeń.

Jednym z punktów programu trzeciego dnia Kongresu był również wyjątkowy spacer po Katowicach. Ci, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział, zobaczyli m. in. katowicki Pomnik Historii zabytkowego osiedla Nikiszowiec, odwiedzili Galerię Szyb Wilson, kościół Św. Anny oraz Filię Muzeum Historii Katowic.

Środowe sesje kongresowe odbywały się w hotelach Monopol, Qubus, Angelo, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, budynku Biuro-Centrum, Sali Audytoryjnej ING Banku Śląskiego oraz w Pałacu Goldsteinów.

Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011:

Wprowadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na giełdę będzie "milowym krokiem" także dla pozostałych spółek węglowych; projekt jest dobrze przygotowany zarówno w sferze społecznej, jak i biznesowej. (…) Sposób, w jaki upublicznienie JSW zostało przygotowane, zarówno w sferze społecznej, jak i biznesowej, jest optymalny i korzystny dla wszystkich – dla załogi, samej spółki, Skarbu Państwa i całej gospodarki.

Sanjay Samaddar, Prezes ArcelorMittal Poland

Przed hutnictwem stoi szereg wyzwań, decydujących o konkurencyjności sektora. Istotny jest dostęp do surowców, dlatego że w Europie będzie ich coraz mniej. To oznacza, że produkcja stali będzie realizowana na większą skalę w Azji, Japonii czy Chinach. Najważniejszym wyzwaniem są jednak zmiany klimatyczne. Sektor stalowy, chcąc sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, musi inwestować.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

ASTOR Industrial IT Roadshow MOC TECHNOLOGII MES/EMI/Workflow dla przemysłu i produkcji

Muzeum zasłużone dla Torunia