w

Oracle udostępnił nowe wersje oprogramowania analitycznego dla przedsiębiorstw

Aby zapewnić przedsiębiorstwom lepszy wgląd w dane biznesowe oraz lepsze dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb biznesowych, Oracle wprowadził do oferty nowe wersje swoich kompleksowych, zintegrowanych i skalowalnych produktów do analizy danych biznesowych, w tym aplikacji Oracle Business Intelligence, pakietu Aplikacji Analitycznych Oracle i aplikacji Oracle Real-Time Decisions.

·         Nowe możliwości tych produktów obejmują wbudowaną fabrycznie obsługę tabletu iPad i telefonu iPhone, rozszerzoną obsługę technologii OLAP i platform buforujących dane w pamięci operacyjnej (in-memory platform), rozszerzone funkcje wspomagające podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, nowe certyfikaty zgodności operacyjnej i wiele innych funkcji.

·         Nowa aplikacja Oracle Business Intelligence w Wersji 11.1.1.5 zapewnia obsługę tabletu iPad i telefonu iPhone.

·         Wersja ta zapewnia użytkownikom mobilnym dostęp do pełnej gamy funkcji aplikacji Oracle Business Intelligence, w tym funkcji do generowania ostrzeżeń, analiz ad hoc, konsoli, funkcji raportowania, karty wyników, analiz typu „co się stanie, jeśli” oraz do ujednoliconych relacyjnych treści OLAP (R-OLAP) i wielowymiarowych treści OLAP (M-OLAP).

·         Ponadto użytkownicy mają teraz możliwość inicjowania działań i przepływów pracy bezpośrednio ze swoich urządzeń bezprzewodowych ― pomaga to przyspieszyć podejmowanie decyzji, zapewniając większą elastyczność i prężność przedsiębiorstwa.

·         W nowej wersji produktu wprowadzono także rozszerzoną obsługę dodatkowych źródeł danych, w tym rozwiązań Oracle TimesTen In-Memory Database, Oracle OLAP, Microsoft SQL Server Analysis Services i SAP Business Information Warehouse (BW).

·         Oracle Business Intelligence jest komponentem pakietu Oracle Business Intelligence (BI) Foundation Suite, który jest kompleksową, otwartą i ujednoliconą architektonicznie platformą analityczną. Pakiet ten jest przeznaczony dla wszystkich klas użytkowników ― zapewnia różne kanały dostępu do informacji i zaspokaja wszystkie potrzeby analityczne przedsiębiorstw.

·         Aby skuteczniej pomóc przedsiębiorstwom w optymalizacji ich kontaktów z klientami, aplikacja Oracle Real-Time Decisions w Wersji 3.1 udostępnia oprogramowanie Decision Manager służące do monitorowania, udoskonalania i optymalizacji decyzji operacyjnych oraz do zarządzania nimi w różnych kanałach interakcji z klientami.

·         Aplikacja zapewnia także opartą na rolach kontrolę dostępu, zarządzanie wersjami oraz tworzenie zapisu przebiegu zdarzeń w celu zapewnienia spójności działań operacyjnych oraz obniżenia całkowitego kosztu posiadania.

·         Oracle Real-Time Decisions to skalowalna, ukierunkowana na usługi platforma wspomagająca podejmowanie decyzji w celu ich optymalizacji. Aplikacja ta wykorzystuje dane aktualne i historyczne, reguły biznesowe, modele predykcyjne, mechanizmy automatyzacji i techniki samodzielnego uczenia się.

·         Oracle Real-Time Decisions to otwarta platforma do zarządzania decyzjami przedsiębiorstwa, którą można łatwo zintegrować z dowolną infrastrukturą w punktach styczności z klientami. Jest także dostępna jako aplikacja wbudowana fabrycznie w system Oracle Siebel CRM.

Informacje dodatkowe

·         Oracle Business Intelligence Foundation Suite

·         Oracle Business Intelligence 11g

·         Oracle Business Intelligence Applications

·         Oracle Real-Time Decisions

·         Oracle BI na platformach iPad oraz iPhone – zrzuty ekranowe

O Korporacji Oracle

Oracle jest największym na świecie dostawcą kompletnego, otwartego i zintegrowanego oprogramowania biznesowego oraz zestawów sprzętowych. Więcej informacji na stronie www.oracle.com

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii.

Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

 

Kontakt

Katarzyna Pilarska, PR Manager Oracle Polska, tel. 0 602 410 795

[email protected]

 Oracle Polska na Facebooku

http://www.facebook.com/OraclePolska

 Blog Oracle Polska

http://oracle-pl.blogspot.com/

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Pierwszy Kontakt w Toruniu

W rankingu inwestycyjnym wyprzedzamy Kraków, Radom i Siedlce