w

Obwodnica na horyzoncie

Podpisy złożono w obecności przedstawicieli zarządów Story Enso i Energi Elektrownie SA oraz wójtów ościennych gmin, przez których tereny może przebiegać obwodnica.  – To wynik konkretnej współpracy wszystkich szczebli  samorządów, największych ostrołęckich firm planujących potężne inwestycje oraz strony rządowej – powiedział prezydent Janusz Kotowski – wpisanie obwodnicy do rządowego programu stwarza realne szanse jej powstania w ciągu kilku najbliższych lat , a nie dziesięcioleci.

Obwodnica jest niezbędna ze względu na realizację dużych inwestycji, sięgających kwoty 9 miliardów złotych,  w regionie ostrołęckim – stwierdził Jacek Kozłowski – To strategiczny obszar na północnym Mazowszu , przez który przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny, a jego modernizacja jest kluczowa nie tylko dla sprawnego tranzytu , ale i bezpieczeństwa mieszkańców.  Mogę już dziś zapewnić, że podpisywany dokument uzyska poparcie ministrów Infrastruktury i Gospodarki -.

Wpisanie obwodnicy do rządowego programu to pierwszy konkretny krok przybliżający nas do rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta i powiatu – dodał Stanisław Kubeł – przez nasze gminy przebiega tak duży ruch tranzytowy, że wymaga on już uregulowania na szczeblu krajowym.  Obwodnica pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie ruchu podmiejskiego i zapewni  skuteczne rozwiązania transportowe ostrołęckim zakładom.

Swoje wsparcie w postaci poniesienia kosztów inwentaryzacji przyrodniczej  zapewniły już wcześniej Stora Enso i Energa. Wpisanie obwodnicy do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 stwarzałoby szanse na jej rozpoczęcie w roku 2014. Jednak do tego czasu muszą zostać przygotowane wszelkie sprawy dokumentacyjne oraz zarezerwowane w budżecie państwa pieniądze na tę inwestycję.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Raport AdBranch: Biura podróży wydały blisko 13 mln zł na reklamę w radiu

Sto lat Franke: historia szwajcarskiego sukcesu