w

Nowa usługa na rynku – REFINO Finansowanie wierzytelności wymagalnych

REFINO to nowoczesna usługa łącząca finansowanie, restrukturyzację i działania windykacyjne. Dzięki REFINO Klienci Integral Collections będą mogli uzyskać szybki zastrzyk kapitału jeszcze przed spłatą zobowiązań ze strony opóźniającego się kontrahenta. Otrzymane środki pozwolą na dalsze funkcjonowanie i rozwój biznesu bez konieczności dalszego oczekiwania na płatność.  W tym samym czasie dłużnicy zostaną objęci przez Integral Collections programem restrukturyzacji zadłużenia. Klienci korzystający z usług Integral Collections będą mogli otrzymać od 30 do 50% wartości przeterminowanej faktury już na początku współpracy.

Wojciech Bogusławski dyrektor Integral Collections komentuje: „Badania, które przeprowadziliśmy potwierdziły, że jedną z podstawowych barier blokujących korzystanie z profesjonalnych usług windykacyjnych jest obawa przed pogorszeniem relacji lub całkowitą utratą kontrahenta, który zalega z płatnościami. Usługę REFINO–Finansowanie wierzytelności wymagalnych  kierujemy szczególnie do tych firm, które nie chcą utracić swojego kontrahenta a jednocześnie potrzebują środków finansowych na bieżącą działalność. Integral Collections jako jedna z pierwszych marek windykacyjnych na rynku w pełni integruje finansowanie z procesem zarządzania i odzyskiwania należności. Jesteśmy pewni, że to nowe rozwiązanie i przemyślana restrukturyzacja zadłużenia odbiorcy pozwoli bezpiecznie funkcjonować obydwu stronom i zachować dotychczasowe relacje handlowe”.

Integral Collections to specjalistyczny dział i marka wchodząca w skład Bibby Financial Services – międzynarodowej firmy zajmującej się finansowaniem działalności przedsiębiorstw z sektora MSP. Integral Collections oferuje pełny pakiet działań związanych z zarządzaniem i odzyskiwaniem należności dla biznesu: działania prewencyjne, windykację na każdym etapie egzekwowania wierzytelności (etap polubowny, sądowy i komorniczy), a także finansowanie i wykup należności. Na rynku polskim skupia się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Avatar photo

Napisane przez Main Message PR

Firma DCB na Gali „50 największych banków w Polsce” miesięcznika Bank

Nowe opakowania pasztetów w plastrach Drosed