w ,

Ministerstwo kupiło system antyplagiatowy WSIiZ

Internetowy system antyplagiatowy to program, który bada, czy w badanej pracy nie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem praw autorskich. Raport prawdopodobieństwa określa procentowo, jaka część pracy jest identyczna z fragmentami tekstów, znajdujących się w bazach danych zgromadzonych w systemie i zasobach Internetu. Zawiera także źródło wykrytych nieuprawnionych zapożyczeń oraz tekst dokumentu z zaznaczeniem fragmentów zakwalifikowanych jako identyczne. Nowy system gwarantuje dostarczenie wyników w ciągu 2 godzin od zgłoszenia pracy, a dostęp do niego możliwy jest z każdego komputera na świecie przez Internet.

Kilka lat temu informatycy WSIiZ stworzyli i wdrożyli w uczelni systemem antyplagiatowy, który sprawdza wiarygodność i samodzielność prac pisanych przez studentów WSIiZ.

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat na dużą skalę wspomaga rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce  i innych instytucji edukacyjnych, w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu uczelnią i w procesie dydaktycznym – mówi Lucjan Hajder, dyrektor ds. Informatyki WSIiZ.

Z rozwiązania opracowanego i stosowanego przez WSIiZ  będzie korzystać Państwowa Komisja Akredytacyjna, która m.in. ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych. PKA uzyska dostęp do  trzech nowoczesnych programów informatycznych wykrywających i identyfikujących naruszenie praw autorskich. Z nowego systemu korzystać będzie także działający przy MNiSW Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich.

Od nowego roku akademickiego PKA będzie podczas akredytacji sprawdzać prace dyplomowe z użyciem systemu. Zweryfikuje, czy dana uczelnia ma odpowiednie i wystarczające systemy zabezpieczające i monitorujące jakość i rzetelność prac dyplomowych. Ministerstwo nie wyklucza zakupu dodatkowych komponentów systemu i zwiększenia liczby użytkowników. System będzie modyfikowany w miarę zapotrzebowania PKA i rozwoju systemów antyplagiatowych w Polsce.

WSIiZ to uczelnia, która stawia na innowację. Korzystając z osiągnięć informatyki stworzyła wraz z firmą Partners In Progress (w której WSIiZ jest głównym udziałowcem) zintegrowany system zarządzania uczelnią i obsługi studentów – Uczelnia.XP. Do tej pory system został wdrożony w 55 wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w kraju. WSIiZ jako pierwsza w Polsce wprowadziła legitymacje elektroniczne i zniosła papierowe indeksy.

– Uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów jest 17 laboratoriów zaawansowanych technologii tele-informatycznych, które znajdą zastosowanie na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia, m.in. laboratorium finansowe symulujące pracę giełdy papierów wartościowych, laboratorium automatyki i robotyki oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości z  jaskinią 3D – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ .

Avatar photo

Napisane przez Pasieczna Urszula

Mokate i Lavazza u Paprockiego&Brzozowskiego

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych