w

Historia najnowsza powtórzona

Zajęcia obejmowały głównie okres II połowy XX wieku uwzględniając zmiany zachodzące po II wojnie światowej do czasów odzyskania niepodległości przez Polskę i rozpad obozu państw uzależnionych od Związku Radzieckiego.  Uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi badaniami historyków zajmujących się czasami współczesnymi. Zajęcia składały się z wykładów i ćwiczeń, a podsumował je test sprawdzający i wykład profesora Jerzego Eislera,  szefa oddziału warszawskiego IPN.  Korepetycje historyczne były współorganizowane przez IPN, Samorząd Ostrołęki i Zespół Kolegiów Nauczycielskich.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Dobre wieści dla kierowców

Zdrowy styl życia komputera