w

Deska barlinecka na ogrzewaniu podłogowym

Ogrzewanie podłogowe jako system ogrzewania niskotemperaturowego ma same zalety. Zapewnia najlepszy dla ludzkiego organizmu rozkład temperatur w pomieszczeniach (zgodnie z regułą: ciepłe nogi, zimna głowa). W systemach tego typu  ok. 70% energii cieplnej oddawane jest przez promieniowanie cieplne,  a tylko 30% poprzez konwekcję. Taki rodzaj ogrzewania zapewnia poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernemu rozchodzeniu się ciepła w pomieszczeniu od podłogi do sufitu. Między płytą podpodłogową (tj.wylewką) a konstrukcją budynku musi pozostać szczelina dylatacyjna o szerokości min. 5 mm. Dylatacje wykonuje się wzdłuż wszystkich ścian, filarów oraz otworów drzwiowych.

Moc ogrzewania podłogowego określa się na podstawie zapotrzebowania danego pomieszczenia na ciepło. Przy założonej temperaturze w pomieszczeniu 20°C wystarczy moc grzewcza nieprzekraczająca 100W/m2. Tak moc jest dopuszczalna przy zastosowaniu jako materiału podłogowego warstwowej deski barlineckiej.

Na ogrzewaniu podłogowym Barlinek zaleca montaż podłogi warstwowej w systemie pływającym lub klejowym.

W systemie pływającym należy stosować materiały podpodłogowe o niskim współczynniku strat ciepła np. tektura falista. Firma Barlinek zaleca stosowanie pod system ogrzewania podłogowego dodatkowo folię polietylenową o grubości 0,2 mm jako izolacji przeciwwilgociowej.

W systemie klejowym Barlinek zaleca stosowanie kleju jednoskładnikowego silanowo-poliuretanowego. Klej ten charakteryzuje się dużym współczynnikiem elastyczności, pozwalającym na swobodną pracę przy zmianach temperaturowych.

Warunkiem niezbędnym przed przystąpieniem do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest wykonanie wygrzewania posadzki oraz sporządzenie i podpisanie protokołu wygrzewania posadzki (protokół wygrzewania posadzki dostępny jest na stronie internetowej www.barlinek.com.pl)

W zależności od grubości deski warstwowej oraz gatunku drewna, z którego wykonana jest warstwa licowa deskę charakteryzuje różny współczynnik przenikalności cieplnej oraz związany z tym współczynnik strat ciepła. Im większy współczynnik przewodności cieplnej, tym dana podłoga warstwowa lepiej nadaje się do wykorzystania  w systemie ogrzewania podłogowego.

Współczynnik strat ciepła związany jest z grubością deski. Grubsza deska powoduje większe straty ciepła. Na ogrzewanie podłogowe firma Barlinek poleca zwłaszcza deski o grubości 10 mm, charakteryzujące się najmniejszymi stratami ciepła.  W przypadku desek o grubości 14 mm należy liczyć się w niektórych przypadkach z nieco gorszymi parametrami przewodności cieplnej.

Wartości przenikalności cieplnej oraz strat ciepła obliczono na podstawie normy PN-EN 12524. W tabeli przedstawione zostały współczynniki przenikalności cieplnej oraz strat ciepła dla deski 10mm i 14mm (deklaracja zgodności z dnia 9.02.2007 r.)

Gatunek Drewna

Deska trójwarstwowa o grubości

14 mm

Deska trójwarstwowa o grubości

10 mm

Opór cieplny R (m2K/W?

Przewodność cieplna  λ(W/mK)

Opór cieplny R (m2K/W?

Przewodność cieplna λ(W/mK)

Dąb

0,106

0,141

0,071

0,141

Buk

0,106

0,141

0,071

0,142

Brzoza

0,109

0,138

0,072

0,138

Jesion

0,106

0,141

0,071

0,141

Orzech

0,106

0,141

0,071

0,141

Czereśnia

0,109

0,138

0,072

0,138

Wiąz

0,107

0,140

0,071

0,141

Grab

0,103

0,145

0,069

0,146

Olcha

0,111

0,135

0,074

0,135

Klon

0,108

0,139

0,072

0,140

Akacja

0,106

0,142

0,070

0,142

Dąb czerwony

0,107

0,140

0,071

0,140

Z badań przeprowadzonych przez firmę Barlinek wynika, że wszystkie deski warstwowe będące w ofercie firmy, niezależnie od gatunku warstwy wierzchniej, nadają się do układania na elektrycznych lub wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Wystarczy pamiętać podczas układania podłogi drewnianej o przestrzeganiu wytycznych zawartych w instrukcji montażu, by przez długie lata cieszyć się użytkowaniem drewnianej podłogi.

Powyższych informacji udzielił Dariusz Wojdat, Barlinek S.A.

Avatar photo

Napisane przez Barlinek S.A.

Nowa restauracja azjatycka w Centrum Handlowym Osowa

Dzień otwarty na osiedlu Alpha w Ursusie