w

Czym różni się zaliczka od zadatku?

Kwota przekazana wykonawcy staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie – bez tego zaznaczenia – jest zaliczką.

Zaliczka:

  • po wykonaniu usługi zostaje wliczona w jej cenę,
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, czyli zaliczka wraca do konsumenta,
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy konsumenta, zaliczka pozostaje u usługodawcy,
  • jeśli umowę rozwiąże usługodawca, jest on zobowiązany do zwrotu pobranej zaliczki.

Zadatek:

  • jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony w poczet ceny usługi,
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, czyli zadatek wraca do konsumenta,
  • jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony w poczet ceny usługi,
  • jeśli umowa nie została wykonana, bo konsument z niej zrezygnował, zadatek przepada na rzecz usługodawcy,
  • jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usługi, konsument może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w jego podwójnej wysokości.

Załączniki

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Taniej zapobiegać niż naprawiać

Dziecko głosem sumienia kierowcy … w nawigacji