w

Dziecko głosem sumienia kierowcy … w nawigacji

1 czerwca bieżącego roku wystartowała ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Prędkość zabija. Włącz myślenie”. Celem akcji jest uświadomienie i przypominanie kierowcom wyruszającym w wakacyjne podróże, jak ważne jest zachowanie odpowiedniej prędkości podczas jazdy. Kampania będzie obejmowała sploty reklamowe w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, oraz specjalnie przygotowane komunikaty dźwiękowe, które będą ostrzegały kierowców korzystających z nawigacji samochodowej MapaMap.

Producent nawigacji MapaMap ma nadzieję, że głos płynący z urządzeń GPS będzie najbardziej skutecznym narzędziem wpływającym na poprawne zachowania kierowców, gdyż dotrze do nich dokładnie w chwili, gdy znajdują się za kierownicą. Najnowsza wersja nawigacji MapaMap oznaczona symbolem 7.0 wprowadza szereg funkcjonalności związanych z tą akcją. Przede wszystkim już na samym starcie podczas uruchamiania nawigacji wyświetlana jest plansza informująca o akcji. Następnie w formie komunikatu dźwiękowego, usłyszymy apel kilkuletniej dziewczynki zwracającej się do kierowcy słowami: „Proszę zwolnij, zanim coś się stanie, prędkość zabija. Włącz myślenie”.

MapaMap 7.0 posiada także funkcję ostrzegania kierowców przed przekraczaniem dozwolonej prędkości. Jeżeli użytkownik nawigacji aktywuje tę funkcję, to w każdej sytuacji, gdy przekroczy dozwoloną prędkość, na ekranie nawigacji wyświetli mu się informacja o takim przekroczeniu. Jeżeli przekroczenie będzie miało miejsce w terenie zabudowanym dodatkowo zostanie ponownie odtworzony komunikat dźwiękowy z głosem dziecka proszącym o zwolnienie.

W trosce o skuteczność i społeczną akceptację akcji, producent MapyMap odtwarzanie  dodatkowego komunikatu ograniczył w czasie – będzie się on pojawiał nie częściej, niż co 2 godziny –  aby nie zniechęcić kierowców do aktywowania tej funkcji.

Cała akcja związana z komunikatami wypowiadanymi głosem dziecka zakończy się wraz z wakacjami. W nawigacji pozostanie jednak funkcja dźwiękowego ostrzegania o przekraczaniu prędkości, tak samo jak dostępne od dawna ostrzeganie przed fotoradarami, przejazdami kolejowymi oraz innymi niebezpiecznymi miejscami.

IMAGIS S.A. producent MapyMap dołoży także wszelkich starań aby przekonać jak największa liczbę z użytkowników tej nawigacji do pobierana najnowszej wersji 7.0. Dodatkową zachętą jest fakt, że wprowadza ona szereg nowych funkcji takich jak nowe sposoby wyznaczania tras, możliwości unikania płatnych autostrad, dróg gruntowych i przepraw promowych. Nowa wersja oferuje także aktualne mapy Polski z II kwartału 2011.

Więcej informacji o nowej wersji 7 i akcji społecznej można znaleźć na stronie internetowej www.MapaMap.pli na stronie akcji www.predkosczabija.pl

IMAGIS SA producent MapyMap– jest polską firmą, która od 1992 roku dostarcza Systemy Informacji Geograficznej (GIS), tworzy mapy cyfrowe oraz systemy nawigacyjne. Doradza, szkoli oraz buduje i integruje systemy informatyczne z funkcjonalnością GIS.

Łukasz Brzostek
Kierownik Działu Marketingu
e-mail: [email protected]

Górczewska 212/226, 01-460  Warszawa
tel. (022) 638 41 86, (22) 638 41 88

www.IMAGIS.pl– wszystko firmie i jej produktach

www.MapaMap.pl– strona systemów nawigacyjnych

www.mapGO.pl – mapy IMAGIS-u w internecie – internetowy lokalizator 

Obsługa Prasowa i PR – INDALO Public Relations 
 Zbigniew.Blewonski@indalo.pl  mobile: +48 501 772 619

Malgorzata.Blachnio@indalo.pl  mobile: +48 601 

Avatar photo

Napisane przez Imagis

Czym różni się zaliczka od zadatku?

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza