w , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nagroda Instytutu De Republica – zgłoszenia do 15 września 2023!

Statuetka, 15.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica – to wszystko czeka na laureatów kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Projekt, tak jak w zeszłym roku, jest skierowany do młodych naukowców, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 września bieżącego roku.

Konkurs o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych to przede wszystkim wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny. Dzięki niemu można bliżej poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

W jakich kategoriach przyznawana jest Nagroda?

Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych jest przyznawana w trzech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych oraz za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Konkurs obejmuje także Nagrodę specjalną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Kto może zostać zgłoszony do Konkursu?

Do Konkursu mogą zgłosić się osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych i nie ukończyły 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia).

W jaki sposób zgłosić kandydata do Konkursu?

Zgłoszenia do poszczególnych kategorii Konkursu dokonuje się przez formularz internetowy, dostępny na stronie https://iderepublica.pl/nagroda-idr/. Do wypełnionego formularza należy załączyć skany wypełnionych, w tym podpisanych (także podpisem elektronicznym/profilem zaufanym), dokumentów: karty zgłoszeniowej kandydata, dwóch rekomendacji, życiorysu, spisu publikacji oraz spisu osiągnięć naukowych kandydata. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 września 2023 roku. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pozostałe szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: https://iderepublica.pl/nagroda-idr/.

Patronaty honorowe:

1. Patronat honorowy Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego 

2. Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki 

Patronaty medialne: 

1. Polskie Radio

2. Polska Press Grupa

Załączniki

Napisane przez Instytut De Republica

Patriot zmienia nomenklaturę. Od teraz MHz to MT/s. Sprawdź, co to oznacza.

Wyprawki do szkolnej ławki w CH Rondo