w , , , , , , , , ,

346 uśmiechów. Efekt programu Chodźmy разом do szkoły!

Klasy przygotowawcze powstały w polskim systemie oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Ich celem było, żeby ukraińskie dzieci, które uciekły przed wojną do Polski, miały możliwość kontynuacji nauki, kontaktów i integracji z rówieśnikami, mogły szybko nauczyć się języka, żeby wyrównać im szanse edukacyjne przed dołączeniem do polskiego systemu oświaty.

Fundacja edukacyjna Ogólnopolski Operator Oświaty, największa w Polsce niezależna organizacja prowadząca publiczne przedszkola i szkoły, wsparcie dla ukraińskich dzieci organizowała w swoich placówkach już od pierwszych tygodni konfliktu na Ukrainie w 2022 roku. Kiedy pojawiła się możliwość uruchomienia wsparcia, w postaci klas przygotowawczych, fundacja OOO natychmiast z niej skorzystała.

Fundacja postanowiła zapewnić dobre warunki do nauki, integracji i rozwojowej zabawy dla 280 dzieci. Na mocy porozumienia z władzami Wrocławia i Gdańska w we wrześniu 2022 roku ruszyły klasy przygotowawcze:

 • przy ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu
  w Domu Ukraińskim, prowadzonym przez Fundację Zobacz Mnie,

 • przy ul. Śrubowej we Wrocławiu
  w biurowcu udostępnionym przez firmę NOKIA,

 • przy ul. Suchej w Gdańsku
  w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Hevelius.

Zajęcia prowadzili nauczyciele szkoły Leonardo z Wrocławia i Hevelius z Gdańska, wspierani przez nauczycielki z Ukrainy. Dzieci przez cały rok szkolny mocno pracowały na lekcjach polskiego oraz pozostałych przedmiotów szkolnych. Zostały też objęte profesjonalną opieką psychologiczną i pedagogiczną. Tak, żeby po roku pójść już do klasycznych szkół, razem ze swoimi koleżankami i kolegami z Polski.

Młodzi poeci, sportowcy, utalentowani plastycy. W klasach przygotowawczych uczyły się dzieci, które marzyły o rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań. Którym wspólnie mogliśmy podarować możliwość spełnienia tych marzeń.

Zapotrzebowanie szkół, które poszły do ucznia

Klasy przygotowawcze, prowadzone przez fundację OOO były wyjątkowe pod wieloma względami. Jednym z nich był fakt, że tym razem to szkoła poszła do ucznia. We Wrocławiu, na potrzeby prowadzenia zajęć, zaadaptowane zostały przestrzenie zlokalizowane możliwie jak najbliżej miejsc, w których mieszkały dzieci z rodzicami. Szybko okazało się to wyzwaniem: trzeba było nowe przestrzenie doposażyć i zaadaptować na potrzeby nauki.

Tak narodził się fundraisingowy program Chodźmy Razem Do Szkoły. Ruszył w lipcu 2022 roku, a jego celem było przede wszystkim doposażenie powstających klas i udostępnionych przestrzeni przez pozyskanie środków lub wsparcia rzeczowego:

 • pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,

 • artykułów biurowych,

 • wyposażenia pracowni informatycznych,

 • dodatkowych mebli do klas i świetlic,

 • wyposażenia świetlic,

 • wyprawek plastycznych.

Do realizacji początkowo zaangażowane zostały narzędzia i mechanizmy wspierające fundraising indywidualny. Uruchomienie celowej zbiórki na Zrzutce, skarbonki na Facebooku, dedykowany cel w zakupowej aplikacji dobroczynnej FaniMani.pl, charytatywne aukcje na Allegro, landing page z przyciskami do darowizn czy punkty przyjmowania darów rzeczowych – możliwości wspierania programu fundacja uruchomiła wiele.

Jednak, pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, w którą chętnie angażowały się media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, odzew okazał się… znikomy. Indywidualni darczyńcy woleli angażować się w zapewnianie uchodźcom podstawowych potrzeb życiowych, do których temat szkoły jeszcze nie należał. Dodatkowo, pojawiły się już pierwsze sygnały nakręcającej się spirali hejtu, fake newsów i niechęci, które coraz skuteczniej zniechęcały do wspierania programu.

Zbliżał się październik. Trzeba było zmienić strategię.

Ważne wsparcie partnerów biznesowych

Z pomocą przyszli partnerzy biznesowi. Zaangażowane firmy, które rozumiały wagę sytuacji i potrzeb edukacji dzieci z Ukrainy. Biznesowe doświadczenie pozwalało im patrzyć dalej, mieć szersze horyzonty. To dzięki współpracy i zaangażowaniu biznesowych partnerów program Chodźmy Razem Do Szkoły mógł wystartować z nową energią i wspólnie, krok po kroku mogliśmy osiągać zamierzone cele.

 • Dzięki wsparciu firmy NOKIA, dzieci już wcześniej miały do dyspozycji komfortowe, nowocześnie wyposażone przestrzenie biurowca przy ul. Śrubowej we Wrocławiu. Pracownicy NOKII zaangażowali się dodatkowo i ufundowali dzieciom wyprawki plastyczne na cały rok szkolny.

 • Finansowe wsparcie Fundacji BOŚ pozwoliło całościowo wyposażyć dwie świetlice w oddziałach przygotowawczych we Wrocławiu w gry, zabawki, klocki, zestawy rekreacyjnych mebli i wszystko, co w dobrze wyposażonej świetlicy jest potrzebne.

 • Kulczyk Foundation przekazała grant z programu „Cześć, Dziewczyny!”, dzięki któremu fundacja OOO doposaża klasy w meble, pomoce dydaktyczne, kreatywne akcesoria do zajęć plastycznych oraz pracownię informatyczną. Dziewczynki z klas przygotowawczych otrzymały dodatkowo wsparcie z programu Okresowa Koalicja.

 • Firma KW Trade, właściciel marek biurowych Amos i Fiorello ufundowała dla dzieci z klas przygotowawczych w Gdańsku wyprawki plastyczne, do wykorzystania podczas nauki i zajęć świetlicowych.

 • Firma Grycan sfinansowała zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci z klas przygotowawczych we Wrocławiu, a uczniowie dostali również zaproszenie na lody.

 • Marcin Jędrusiński i Stowarzyszenie WROactiv oraz firma Prezentmarzeń przekazały fanty do zlicytowania na Charytatywni Allegro. Dochód przeznaczony był na wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach przygotowawczych we Wrocławiu.

 • Firma – darczyńca, która pragnie zachować anonimowość, ufundowała 20 nowoczesnych laptopów do pracowni informatycznej dla dzieci z klas przygotowawczych w Domu Ukraińskim we Wrocławiu.

Współpraca i zaangażowanie partnerów pomogło zrealizować wszystkie cele, zaplanowane na pierwszy rok funkcjonowania klas przygotowawczych. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty regularnie informowała i relacjonowała przebieg programu. Dzieci z klas przygotowawczych i ich rodzice zapraszali partnerów na okolicznościowe wydarzenia lub po prostu na wizyty w placówkach. Żeby na własne oczy mogli przekonać się, jak ważna jest niesiona przez nich pomoc i wsparcie. I otrzymać cały ogrom wdzięczności i radości, jakie podczas takich wizyt i spotkań wyrażali mali uczniowie.

Dobra współpraca daje dobre efekty

Pierwszy rok działania klas przygotowawczych i programu Chodźmy Razem Do Szkoły okazał się sukcesem. Na kilku płaszczyznach i w wielu wymiarach:

 • Fundrasingowym. Poziom pozyskanego wsparcia sięgnął 414 552,03 zł.

  • 217 153,19 zł wsparcia finansowego

  • 58 983,84 zł wsparcia rzeczowego

  • 138 415 zł wsparcia grantowego

To prawie 137% zakładanego pierwotnie budżetu programu, szacowanego na 302 960 zł.

 • Komunikacyjnym i wizerunkowym. Za pośrednictwem lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów fundacja dotarła z informacją o klasach przygotowawczych i programie Chodźmy Razem Do Szkoły do 1 982 092 odbiorców. Publikacje i relacje pojawiały się w telewizji, radiu, prasie i portalach internetowych. Było ich łącznie 122 o wartości AVE 289 326 zł (dane za NEWSPOINT).

Materiały promujące projekt (w tym również udział Partnerów) dotarły dodatkowo do ponad 330 tysięcy odbiorców w mediach społecznościowych.

Jednak najważniejszym efektem jest to, jak dzięki wspólnemu przedsięwzięciu, koordynacji działań i zaangażowaniu ogromnej rzeszy ludzi: nauczycieli, pracowników szkół, fundacji i darczyńców, klasy przygotowawcze pomogły dzieciom z Ukrainy odnaleźć się w nowej, tak dla nich trudnej sytuacji.

 • W ciągu roku szkolnego 2022/2023 w klasach przygotowawczych, prowadzonych we Wrocławiu i Gdańsku przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty uczyło się łącznie 346 dzieci z Ukrainy.

 • We Wrocławiu, korzystając ze zdobytych doświadczeń, w roku szkolnym 2023/2024 działa Ukraińskie Centrum Edukacji dla kilkuset dzieci.

 • Na bazie doświadczeń z Wrocławia i Gdańska fundacja utworzyła w Łodzi centrum Przystań Ukraina. Rozpoczęło działalność latem 2023 roku.

 • Kolejne Ukraińskie Centrum Edukacji powstaje w Lublinie przy Publicznej Szkole Podstawowej Galileo, planowane jest utworzenie podobnej placówki w Rzeszowie.
 • W Gdańsku program okazał się tak skuteczną formą integracji, że wszystkie dzieci z klas przygotowawczych w roku szkolnym 2023/2024 uczą się już w polskiej szkole.

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty zdecydowała też, że Program Chodźmy Razem do Szkoły będzie kontynuowany i rozbudowywany w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do współpracy!

* * *

Program Chodźmy Razem Do Szkoły udowodnił, jak wiele dobrego można osiągnąć, kiedy przyświeca nam wspólny cel i zrozumienie jego wagi oraz znaczenia w długiej perspektywie. Bardzo nas cieszy, że partnerzy biznesowi dostrzegli, docenili i wsparli nasz program. Że coraz chętniej angażują się w projekty wspierające edukację i rozwój dzieci.

Dobra edukacja i dobrostan dzieci to misja społeczna, którą warto realizować wspólnie. W tym obszarze potrzeby są ogromne, możliwości współpracy – nieograniczone, a efekty i korzyści z dobrych programów, projektów i pomysłów czerpać będziemy w przyszłości wszyscy.

Kaja Reszke
dyrektor Działu Komunikacji i Fundraisingu
fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

* * *

Wierzymy, że dostęp do edukacji powinien przysługiwać wszystkim dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Szkoła powinna być bezpiecznym miejscem realizującym funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą oraz kulturową.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki udostępnionej przestrzeni i zaangażowaniu naszych pracowników oraz partnerów, mogliśmy stworzyć tak ważne miejsce w życiu młodego człowieka – szkołę. Dziękujemy OOO za możliwość udziału w projekcie kształcenia i adaptacji podopiecznych fundacji.

Taras Lukaniuk
dyrektor wrocławskiego Centrum Inżynierii i Oprogramowania
NOKIA

* * *

Realizowany w Gdańsku i Wrocławiu projekt „Chodźmy разом do szkoły!” to cenna inicjatywa służąca wsparciu ukraińskich dzieci w Polsce i ich integracji, z poszanowaniem ich językowej i kulturowej tożsamości.

Na podstawie dostępnych sprawozdań oraz wizyty naszych przedstawicielek w jednej z placówek biorących udział w projekcie, wysoko oceniamy realizację tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że wsparcie Kulczyk Foundation pozwoliło na zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz innych akcesoriów (w tym wyposażenia pracowni informatycznej). Gratulujemy realizatorom programu i życzymy dalszych sukcesów, mierzonych poziomem wiedzy i zadowoleniem uczestników projektu.

zespół Kulczyk Foundation

* * *

CHODŹMY РАЗОМ DO SZKOŁY!

Program wspierania klas przygotowawczych dla ukraińskich dzieci z Gdańska i Wrocławia
Lipiec 2022 – sierpień 2023

Partnerzy:

 • NOKIA
 • Fundacja BOŚ
 • Kulczyk Foundation
 • KW Trade
 • Grycan
 • WROactiv
 • Prezentmarzeń

* * *

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania programu Chodźmy RAZEM do Szkoły opublikowane zostało w raporcie „Odpowiedzialni za przyszłość”, opracowanym przez Wrocławski Park Technologiczny, fundację Pro Mathematica oraz agencję Insight. Premiera raportu miała miejsce w październiku 2023 roku, podczas konferencji Liczymy się dla edukacji we Wrocławiu.

Cały raport pobrać można ze strony:
https://odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl

* * *

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 67 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację OOO, uczy się ponad 8200 dzieci.

źródło: https://operator.edu.pl/pl/biuro-prasowe/chodzmy-razem-do-szkoly-jak-partnerzy-biznesowi-pomogli-podarowac-346-usmiechow/

Chcesz być szefem czy liderem? Dołącz do szkolenia!

Słabnąca pozycja OPEC+ – konsumenci nie odczują spadku cen na stacjach paliw