w

Zasadnicze zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego

W czwartym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany w procedurze cywilnej, jakie wprowadził ustawodawca w ostatnim czasie, w tym również wchodzące w życie 3 maja 2012 r., a dotyczące likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, złagodzenia prekluzji procesowej przy jednoczesnym wzmocnieniu zasady koncentracji materiału dowodowego i czynnego udziału stron w postępowaniu, słuchania informacyjnego stron, modyfikacji w postępowaniu egzekucyjnym, udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu.

„Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” to kolejne wydanie największego na rynku komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, arbitrów sądów polubownych, kuratorów sądowych oraz aplikantów przystępujących do egzaminu końcowego. Publikacja stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych, ponieważ autorzy, posiłkując się swoim doświadczeniem zawodowym, korzystając z bogatego dorobku judykatury i doktryny, w sposób przystępny interpretują poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, syntetycznie ujmując omawiane rozwiązania prawne.

Autorami komentarza są Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Henryk Pietrzkowski, Karol Weitz. Redakcję naukową sprawuje prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej, jeden z najbardziej uznanych polskich procesualistów.


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/prawo/31232,kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-2012-komplet-z-rabatem.html

Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

Avatar photo

Napisane przez Mazerska Edyta

Nowy aparat BenQ AC100 – zabawę czas zacząć

Grupa Redan osiągnęła w 2011 roku 3,9 mln całkowitego zysku