w

Wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wręczone podczas EEC 2011

Ideą konkursu jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych, w tym promowanie nowatorskich projektów, realizowanych przez beneficjentów PARP w ramachProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programu Bon na Innowacje w obecnejperspektywie finansowej 2007-2013.

W ramach wybranych kategorii konkursu, nominowane firmy oraz instytucje oceniane były za innowacyjne projekty z zakresu badań i rozwoju nowoczesnych technologii; nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz produktowe; wspieranie powiązań kooperacyjnych czy też działalność gospodarczą w dziedzinie elektronicznego biznesu.

Laureaci konkursu pierwszego miejsca oraz wyróżnieni w każdej z kategorii, wyłonieni zostali przez kapitułę, w skład której wchodzili przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki.

Laureaci wyróżnień PARP:

1. Kategoria „Innowacyjny projekt”:

EKO Hybres Sp.  z o.o. z Rzeszowa – I nagroda

Firma EKO HYBRES Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Eko Hybres Sp. z o.o.”. Zintegrowany, zamknięty proces technologiczny stworzony przez firmę umożliwia w jednym ciągu technologicznym odzysk z odpadów elektrycznych i elektronicznych czystych surowców oraz energii. W ramach powstałej technologii Eko Hybres odzyskiwać będzie surowce w postaci metali nieżelaznych – głównie stopów miedzi – która jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych oraz w elektronice, a także, jako elementy różnych instalacji, barwnik szkła czy katalizator.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.– wyróżnienie

Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT) otrzymał wyróżnienie za realizację projektu pt. „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”. Projekt dotyczy powstania unikatowych, nowoczesnych technologii, pozwalających na wytwarzanie naturalnych produktów – suplementów diety nowej generacji. W ramach projektu stworzono między innymi specjalistyczne zaplecze badawczo – produkcyjne, przeprowadzono transfery technologii, opracowano plany rozwoju i ekspansji powiązania kooperacyjnego. Najważniejszym efektem projektu jest innowacyjna, prototypowa linia technologiczna, która stanowi innowację procesową, służącą do produkcji neutraceutyków. W najbliższym czasie Klaster NUTRIBIOMED wprowadzi do sprzedaży produkty spożywcze i suplementy diety wzbogacone w m.in. kwasy omega 3 i omega 6, wspomagające walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

2. Kategoria „Innowacyjny Start-Up/Technostarter”:

PROMANUS Sp. z o.o. oraz JCI Venture Sp. z o.o. z Wrocławia– I nagroda

Firma Promanus Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za realizację projektu pt. ”Modularna proteza ręki człowieka z modularnymi mechanicznie niezależnymi modułami palców”. Cechą charakterystyczną urządzenia jest między innymi jego pełna modułowość, pozwalająca na prostą i szybką zmianę konfiguracji urządzenia, zaawansowany system sterowania wykorzystujący najnowsze podzespoły elektroniczne, autorski układ pomiarowy służący do detekcji oraz przetwarzania sygnałów biologicznych.

SkyCash Poland SA z Warszawy– wyróżnienie

Firma SkyCash Poland SA otrzymała wyróżnienie za realizację projektu pt. „Innowacyjny system płatności mobilnych SKYCASH" dotyczący powstania uniwersalnego systemu płatności przez telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne. Jak podkreślają jego twórcy, projekt jest niezależny od operatorów telekomunikacyjnych i zapewnia prostotę oraz szybkość przelewów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. System komputerowy obsługuje globalny system płatności mobilnych realizowanych w czasie rzeczywistym i w dowolnej walucie o nazwie SkyCash. System pozwala jednocześnie na dokonywanie zakupu i kontroli biletów komunikacji miejskiej, gdzie z powodzeniem funkcjonuje już w kilku największych miastach w Polsce. Spółka z sukcesem rozpoczyna współpracę ze spółkami giełdowymi i największymi podmiotami działającymi w branżach usług telekomunikacyjnych i marketingowych.

3. Kategoria „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z Warszawy– I nagroda

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji otrzymała nagrodę za projekt pt.: „Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji” – akronim „SZOK”. W wyniku realizacji projektu powstała innowacyjna e-usługa dedykowana dla właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Usługa SZOK umożliwia łatwe i bezinwestycyjne wdrożenie w firmie zarządzania procesowego, a wdrożenie zarządzania procesowego, podnosi efektywność jej działania, obniża koszty oraz wspiera w rozwoju.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– wyróżnienie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała wyróżnienie za realizację projektu „Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej”. Działalność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) ukierunkowana jest przede wszystkim na wszechstronny rozwój Podkarpacia, poprzez świadczenie usług doradczych, zwłaszcza o charakterze proinnowacyjnym oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców. Projekt dotyczył stworzenia jednolitego ponadregionalnego systemu świadczenia specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu prawa własności intelektualnej. Skierowany był do przedsiębiorstw dostarczających na rynek nowoczesne technologie. W ramach projektu prowadzone były specjalistyczne konsultacje dla przedsiębiorców.

# # #

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Zgodnie ze swoją misją PARP od ponad dekady wspiera przedsiębiorców w realizacji konkurencyjnych i innowacyjnych przedsięwzięć. PARP prowadzi działania związane z rozwojem zasobów ludzkich, wzrostem eksportu, promocją Polski za granicą oraz wykorzystywaniem nowych technologii.

 

# # #

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 – www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 dobiegł końca

7 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem używanego auta za granicą