w

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 dobiegł końca

Ponad 10 sesji drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 poświęconych było energetyce. Uczestnicy mówili m.in.: o wyzwaniach i szansach polskiej oraz europejskiej branży energetycznej, kwestiach dotyczących funkcjonowania i regulacji rynku energetycznego w Polsce i Europie, bezpieczeństwa energetycznego Unii, jak i odnawialnych źródeł energii. Nie zabrakło także sesji poświęconych pakietowi klimatyczno – energetycznemu oraz europejskiemu systemowi przesyłu gazu – idei gazowego korytarza północ-południe.

W dyskusjach dedykowanych energetyce udział wzięli m.in.: Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu; Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Krystian Takac, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji i Günter Verheugen, Komisarz UE Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004.

Kolejny z głównych bloków tematycznych drugiego dnia EEC 2011 poświęcony był finansom. Dyskutowano o finansach publicznych, funduszach UE i rozwoju regionalnym, systemach finansowych i bankowych UE, inteligentnym banku przyszłości, a także o finansach w samorządach. Wśród panelistów znaleźli się m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim; Georg Milbradt, Premier Saksonii w latach 2002-2008; Staffan Nilsson, Przewodniczący, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC); Jerzy Pruski, Doradca Prezydenta RP, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Pilar Solans, Dyrektor Finansowy z Barcelony.

17 maja br. miały miejsce również różnorodne panele i dyskusje o innowacjach na styku nauki i biznesu. Zaprezentowana została strategia „Unii Innowacji” i polskie strategie innowacyjne. Specjaliści obradowali nad kształtem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, zainaugurowanej podczas pierwszego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2009 r. Przedstawili też projekty badawczo-wdrożeniowe węzła polskiego CC PolandPlus w wielu obszarach. W ramach tegorocznego EEC odbyło się również wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W nowej arenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 – w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w panelu pt. Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy, odbyła się debata z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Uczestnicy – rektorzy polskich uczelni wyższych rozmawiali na temat kierunków badań i kształceń oraz zastanawiali się nad porównywalnością kompetencji absolwentów.

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiejoraz rozwój polskiego rynku kolei, portów lotniczych i przewozów cargo czy tematyka  współpracy polsko-czeskiej i polsko-austriackiej – to kolejne z licznych zagadnień, jakie zostały omówione podczas drugiego dnia największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej. W ramach wydarzeń towarzyszących, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała laureatów konkursu „Innowacyjny projekt”, „Innowacyjny start-up/technostarter” oraz „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu”.

Sesje EEC 2011 odbywały się w hotelach Qubus, Angelo, Monopol i Nowotel Katowice Centrum, a także w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, budynku Biuro-Centrum, Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Sali multimedialnej RIG.  

* * *

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Cytaty z sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011:

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu:

Ścisła współpraca państw Unii Europejskiej jest niezbędna, nie można pozwolić na to, aby Unia była rozgrywana przez silnych partnerów zewnętrznych. Kraje Europy Centralnej powinny stworzyć porozumienie energetyczne, by prowadzić skoordynowane działania w tej dziedzinie. (…) Nie ma lepszego bezpieczeństwa energetycznego od połączeń infrastrukturalnych wszystkich państw Unii Europejskiej, od Finlandii po Portugalię. Muszą powstać międzynarodowe połączenia energetyczne i gazowe, wspólne magazyny ropy i gazu. Poprawie bezpieczeństwa służy także wdrożenie III pakietu energetycznego – mówi Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Günter Verheugen, Komisarz UE Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004:

Unia Europejska powinna tworzyć klimat dla innowacji; obecnie nie należymy w tej dziedzinie do najlepszych. Jest to pewnego rodzaju skandal, że naukowcy w Europie przez wiele lat nie mieli możliwości korzystania z programów, które zachęcałyby ich do innowacyjnych działań. Badania naukowe to transformacja pieniędzy w wiedzę, a innowacja to transformacja wiedzy w pieniądze. Brakuje nam jednego ogniwa, które połączyłoby nową wiedzę z sukcesem rynkowym. A trzeba chociażby pamiętać, że procedury patentowe są bardzo kosztowne. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych te procesy są o wiele łatwiejsze.

 

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

Kaspersky Lab ostrzega przed niebezpiecznym szkodliwym programem dla Windowsa

Wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wręczone podczas EEC 2011