w

Wyniki finansowe Grupy. Kuehne+Nagel notuje bardzo dobre wyniki za 2022 rok

Grupa Kuehne+Nagel zamknęła rok finansowy 2022 z wyjątkowo dobrym wynikiem. Obroty netto wzrosły o 20% do 39,4 mld CHF, EBIT o 28% do 3,8 mld CHF, a zysk netto o 30% do 2,8 mld CHF. Współczynnik konwersji opisujący relację EBIT do zysku brutto Grupy wyniósł 33,9%. Wszystkie jednostki biznesowe znacząco przyczyniły się do sukcesu firmy. Ze względu na ogólne spowolnienie gospodarcze, wynik w IV kwartale 2022 roku był słabszy niż w pozostałej części roku.

Z dzisiejszej perspektywy, w 2023 r. otoczenie makroekonomiczne będzie nadal trudne ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej i inflację. Oczekujemy jednak, że pozytywny trend wzrostu i zysków, który utrzymuje się od wielu lat, z wyłączeniem wolumenów biznesowych i wyników finansowych za lata 2021 i 2022, utrzyma się także w tym roku.  Ostatnie lata były wynikiem szczególnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa.

Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG:

„Rok finansowy 2022 był dla Kuehne+Nagel wyjątkowy pod wieloma względami. To rok zarówno sukcesów finansowych, jak i wyzwań dla nas i naszych klientów. Dzięki oddanym pracownikom mogliśmy zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoko jakościowe usługi logistyczne. Teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć realizację strategicznego planu działania na rok 2026 i zapewnić trwały sukces Kuehne+Nagel w przyszłości, koncentrując się na jakości, zadowoleniu klientów i motywacji pracowników”.

 Logistyka morska

W 2022 r. obroty netto morskiej jednostki biznesowej wyniosły 18,8 mld CHF, a EBIT 2,0 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 58,1%. Wolumen kontenerów na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 4,4 mln TEU. W 2022 r. marża na kontener była na historycznie wysokim poziomie.

W drugiej połowie 2022 r. obniżała się złożoność globalnego rynku kontenerowego.

Logistyka lotnicza

Obroty netto w lotniczej jednostce biznesowej w 2022 r. wyniosły 11,7 mld CHF, a EBIT 1,4 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 47,5%. Wolumen przewozów lotniczych na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 2,2 mln ton. Marża na 100 kg była na bardzo wysokim poziomie w ciągu całego 2022 r.

Popyt utrzymywał się na wysokim poziomie na większości szlaków handlowych. Po zawirowaniach w lotnictwie komercyjnym latem 2022 r., w drugiej połowie roku podaż pozostała niestabilna.

Logistyka drogowa

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki drogowej wyniosły 4,0 mld CHF, a EBIT 146 mln CHF.

Sieć połączeń była dobrze wykorzystana we wszystkich regionach. Sytuacja dochodowa drogowej jednostki biznesowej w 2022 r. pozytywnie się rozwijała.

Logistyka kontraktowa

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki kontraktowej wyniosły 4,9 mld CHF, a EBIT 187 mln CHF. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka ta zarządzała łącznie 10,3 mln mkw. powierzchni magazynowych.

Obiekty logistyki kontraktowej były w pełni wykorzystywane na całym świecie. Tylko w 2022 roku jednostka ta zrealizowała ponad 150 nowych projektów logistycznych, korzystając z wielkopowierzchniowych magazynów z najnowocześniejszą technologią i robotyką.

Dywidenda

Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 14,00 CHF na akcję na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 maja 2023 r. To wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Roadmap 2026

Z okazji Capital Market Day w dniu 1 marca 2023 r. Grupa Kuehne+Nagel przedstawiła swój nowy strategiczny plan działania na 2026 r. (Roadmap 2026). Plan jest zaprojektowany na najbliższe cztery lata i stanowi podstawę do dalszego rozwoju strategii zakończonej pomyślnie pod koniec grudnia 2022 r.

Celem strategicznym Roadmap 2026 jest znaczne zwiększenie siły zarobkowej firmy. Sprawdzony model „asset-light” zostanie zachowany.

Plan działania do 2026 r. składa się z czterech wzajemnie wspierających się międzywydziałowych kamieni milowych:

  • Kuehne+Nagel Experience: jakość, zadowolenie klientów i motywacja pracowników
  • Digital Ecosystem: dane i technologia jako przewaga konkurencyjna
  • Living ESG: konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju
  • Market Potential: plany rozwoju geograficznego i wysokomarżowe usługi

Roadmap 2026 zawiera jasno określone plany zarówno pod względem wyżej wymienionych obszarów we wszystkich czterech jednostkach biznesowych, jak i pod względem docelowych wyników. Na poziomie Grupy, Kuehne+Nagel dąży do osiągnięcia współczynnika konwersji od 25% do 30% do 2026 roku.

Szczegóły planu działania 2026 można znaleźć na stronie internetowej: https://roadmap2026.kuehne-nagel.com.

Dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne+Nagel International AG:

„Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła wyjątkowo dobre wyniki w roku finansowym 2022 i wykorzystała możliwości, które pojawiły się w trudnej i złożonej sytuacji makroekonomicznej. Firma osiągnęła nowy rekord zarówno pod względem obrotów netto, jak i zysku. Proponując dywidendę w wysokości 14,00 CHF na akcję za rok obrotowy 2022 chcemy, aby nasi akcjonariusze mieli udział w sukcesie spółki.

Podczas Capital Market Day 2023 Zarząd przedstawi założenia strategii  Kuehne+Nagel do 2026 roku. W ten sposób stawiamy sobie za cel zapewnienie sukcesu firmy i jej dalszy rozwój w nadchodzących latach pomimo trudnych warunków rynkowych”.

Viva Las Vegas! – NASCAR Cup Series Pennzoil 400 na żywo w Motowizji

Czy szykuje się polskie Katargate?