w

Wprost opublikował ranking uczelni wyższych

Wynik rankingu niepublicznych uczelni pokazuje, że WSIiZ jest nie tylko najlepszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, ale wyprzedza też prestiżowe warszawskie szkoły wyższe. Wysokie 2 miejsce uczelnia zajęła w kategorii współpraca z otoczeniem społeczno-biznesowym i międzynarodowym, co przekłada się na dobre przygotowanie studentów do pracy zawodowej w Polsce, a także w środowisku międzynarodowym. W Biurze Karier działającym przy uczelni liczba ofert pracy jest nawet trzykrotnie większa od liczby zarejestrowanych osób.

WSIiZ otworzyła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów jest 17 laboratoriów zaawansowanych technologii tele-informatycznych, które znajdą zastosowanie na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia, m.in. laboratorium finansowe symulujące pracę giełdy papierów wartościowych, laboratorium automatyki i robotyki oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości z  jaskinią 3D.

– CEM będzie przygotowywać kadry nowoczesnej gospodarki w regionie. To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii. Województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który będzie służyć przede wszystkim studentom z naszego regionu – prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach badania będą prowadzić również firmy współpracujące z uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.

Uczelnia ma charakter międzynarodowy – Kształcimy 859 studentów z kilkunastu krajów świata, co stanowi około 12 proc. obcokrajowców studiujących w Polsce – podkreśla prof. Pomianek.

WSIiZ jest otwarta na współpracę z innymi  polskimi szkołami wyższymi na forum międzynarodowym. Stworzyła konsorcjum Boyma, które zrzesza 2 uczelnie państwowe i 3 prywatne. – Celem konsorcjum jest rozwój współpracy edukacyjnej oraz naukowo-badawczej z uczelniami z Chin. W ramach nawiązanej współpracy studenci WSIiZ mogą wyjechać na semestralne lub roczne studia do chińskich partnerów opłacając jedynie przelot do Chin – wyjaśnia rektor Pomianek.

Rzeszowska uczelnia posiada program „Jedno czesne – dwa dyplomy”. Kontynuując studia na jednej z uczelni partnerskich studenci WSIiZ mogą uzyskać dwa dyplomy: uczelni zagranicznej oraz WSIiZ. Program jest realizowany przy współpracy z wybranymi uczelniami europejskimi.

WSIiZ posiada kilkanaście akredytacji międzynarodowych. Do tej pory uczelnia wydała ponad 55 tys. międzynarodowych certyfikatów językowych i informatycznych.

Avatar photo

Napisane przez Pasieczna Urszula

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Pracownicy Avista Media w ścisłym finale konkursu Telemarketer Roku