w

Trofeum Rzetelności przyznane w Warszawie

15 czerwca w Teatrze Sabat w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala Złotych Certyfikatów Rzetelności 2011.Uroczystość otworzył panel dyskusyjny „Etyka biznesu w polskich realiach gospodarczych”. Wśród rozmówców nie zabrakło znanych ekspertów ze świta biznesu i finansów. W dyskusji udział wzięli Adam Łącki – Prezes Krajowego Rejestru Długów, Waldemar Sokołowski – Prezes Rzetelna Firma sp. z o.o., Krzysztof Kuniewicz – Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services Sp. z o.o, Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Katedra Finansów Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Roter – Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Krzysztof KokotDoradca Prezesa Zarządu Kredyt Bank SA. Uczestnicy panelu dyskutowali o roli i znaczeniu etyki w działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

– Co chwilę docierają do mnie komunikaty o rozmaitych, budzących wątpliwości natury moralnej, sytuacjach. Przykładem mogą być chociażby wielkie finansowe nadużycia, które w pewnym momencie zagroziły nawet największej gospodarce świata. Patrząc przez pryzmat takich wydarzeń można odnieść wrażenie, że nie dzieje się najlepiej. Jednak na podstawie prowadzonych przez nas badań muszę przyznać, że poziom etyki w Polsce nie jest wcale tak niski jak powszechnie panująca opinia – mówi Waldemar Sokołowski, prezes programu Rzetelna Firma. – Choć daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich, zwłaszcza Danii, to na pewno nie jesteśmy w tej kwestii europejskim pariasem – dodaje.

Po panelu dyskusyjnym rozpoczęło się uroczyste wręczenie Złotych Certyfikatów Rzetelności 2011. Wyróżnienia przyznawane w programie Rzetelna Firma są przyznawane tym podmiotom gospodarczym, które w szczególnie pozytywny sposób wyróżniają się spośród konkurencji. Jednym z warunków otrzymania Złotego Certyfikatu Rzetelności jest brak negatywnych wpisów w bazie Krajowego Rejestru Długów, największego Biura Informacji Gospodarczej w Polsce. Ubiegający się o wyróżnienie są również zobowiązani przedstawić zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz wobec ZUS za okres ostatnich trzech miesięcy, a także minimum trzy referencje wystawione przez partnerów biznesowych. Konieczne jest również uzyskanie pozytywnej opinii Kapituły Złotych Certyfikatów Rzetelności – organu doradczego i opiniotwórczego programu Rzetelna Firma – składającego się z wybranych laureatów Złotych Certyfikatów Rzetelnych Firm 2010.

– Tytuł Rzetelnej Firmy nie tylko podnosi prestiż naszego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim jest ukoronowaniem naszej uczciwej postawy w biznesie. Certyfikat ma również swój walor marketingowy. Jest rozpoznawalny wśród klientów, przez co pozytywnie wpływa na poziom wzajemnego zaufania i ułatwia relacje – mówi Ewa Pawlak Dyrektor ds. Marketingu Centrum Kredytowo-Finansowego Multispektrum sp. z o.o., firmy-laureata tegorocznej edycji Złotych Certyfikatów Rzetelności.

Wśród laureatów II Edycji Złotych Certyfikatów Rzetelności znajdują się firmy z bardzo zróżnicowanych branż – budowlane, handlowe, transportowe, informatyczne, produkcyjno-usługowe, logistyczne i inne. Złote Certyfikaty Rzetelności 2010 otrzymały 304 przedsiębiorstwa. W tegorocznej edycji na liście laureatów pojawiło się już ponad 200 firm. Są to podmioty, dla których standardy etyczne – dotyczące zarówno współpracy z klientami, kontrahentami i pracownikami – stanowią podstawę ich działalności. Kolejna uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności 2011 odbędzie się 15 września w Sopocie.

Patronat nad Złotymi Certyfikatami Rzetelności 2011 objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Avatar photo

Napisane przez Highlite PR

Najlepsze fotografie – tylko na murach warszawskiego Barbakanu!

Wyszehradzka Fuzja Brzmień