w

Teatr wraca do Ostrołęki

Magdalena Chabros i Jacek Zieliński z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowali ogólny zarys imprezy, zwracając się do obecnych szefów i dziennikarzy mediów działających na terenie Ostrołęki o szeroko rozumianą promocję i medialną obsługę Festiwalu. W spotkaniu uczestniczyli też dyrektor OCK , Bogdan Piątkowski wraz z Aleksandrą Kowalewską, zajmującą się ruchem teatralnym w naszym mieście oraz Agata Sosińska,  szefowa wydziału Kultury , Sportu i Turystyki Urzędu Miasta , który jest wraz z OCK współorganizatorem tego wydarzenia. W tym roku w działania festiwalowe włączą się także wolontariusze z Mazowieckich Inicjatyw Społecznych. O współpracy z wolontariatem goście rozmawiali z Krzysztofem Wojdyną i Elizą Klimaszewską z MIS. Organizatorzy zwrócili się do mediów o objęcie Festiwalu patronatem i współudział w kreowaniu wizerunku imprezy. Pracownicy MCKiS liczą na stałe zasiedlenie się Festiwalu w Ostrołęce i  przez stopniowe usamodzielnianie wykreowanie nowego miejsca teatralnych imprez na mapie Polski. Najbliższe spotkania z teatrem w naszym mieście od 19 maja. Wcześniej będzie można w aktywny sposób uczestniczyć w warsztatach dla miłośników sceny. Rozpoczną się one już 14 maja.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Majówka z Bitwą pod Ostrołęką

Więcej siłowni pod chmurką