w ,

Sukces prywatnej emisji akcji Marka S.A.

Marka S.A. wybrała dobry moment na przeprowadzenie emisji prywatnej. Oferta białostockiej spółki z sektora finansowego spotkała się ze sporym zainteresowaniem inwestorów i zakończyła sukcesem.  Firma zamierzała sprzedać maksymalnie 694 286 nowych walorów. Udało się uplasować wszystkie.

– To spory sukces, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie inwestorów, znacznie przewyższające oczekiwania spółki i fakt, że w ciągu dwóch tygodni udało się uplasować całość oferty –mówi Krzysztof Jaszczuk, prezes Marka S.A. – Do tego sukcesu przyczyniły się m.in.: perspektywa dynamicznego wzrostu w konsekwencji otwarcia nowych biur, kompetentny zespół posiadający wieloletnie doświadczenie branżowe, wysoka rentowność działalności, a także dobre perspektywy rynku szybkich pożyczek.

Negocjacje prowadzone były z wyselekcjonowaną grupą inwestorów, 22 z nich – zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni objęli wszystkie oferowane przez spółkę nowe akcje serii C, po cenie emisyjnej 8,9zł za walor. Fundusze oraz inwestorzy instytucjonalni objęli 30 proc. całej emisji.

Z oferty spółka uzyskała 6,2 mln zł, które w większości przeznaczone zostaną na rozwój terytorialny spółki. Spółka już uruchomiła nowe biuro w Olsztynie, a jeszcze w czerwcu powstaną kolejne dwa oddziały – w Rzeszowie i w Radomiu. To właśnie na ich uruchomienie i zatrudnienie nowych pracowników Marka przeznaczy większość pozyskanych z rynku pieniędzy. Pozostały kapitał posłuży zwiększaniu ilości udzielanych pożyczek, zarówno na terenie obecnej działalności, jak i na nowych rynkach regionalnych. Długoterminowa strategia spółki zakłada docelowo objęcie działalnością całego obszaru Polski.

Emisja poprzedziła debiut Marki na alternatywnym rynku giełdy – NewConnect.

– Swoją przewagę rynkową pragniemy zbudować poprzez dynamiczny rozwój geograficzny oraz uzyskanie stałego źródła finansowania działalności. W tym celu w drugiej połowie lipca tego roku zadebiutujemy na NewConnect, rynku przeznaczonym dla młodych i dynamicznych spółek – mówi Krzysztof Jaszczuk, prezes Marka S.A.

Jego zdaniem inwestycja w spółkę, w której oferowanym produktem jest pieniądz, gwarantuje inwestorom wysoką stopę zwrotu. Ważnym argumentem przemawiającym za rozwojem firmy jest też fakt, że w sektorze szybkich pożyczek gotówkowych istnieje konkurencja tylko jednej, brytyjskiej firmy, działającej na terenie całej Polski. Poza tym rynek ten jest mocno rozdrobniony, a po wprowadzeniu rekomendacji T sektor pożyczek gotówkowych nieustannie się rozwija się, przysparzając spółce nowych klientów.

DziałalnośćMarki charakteryzuje się dużąrentownością: w 2010 r. zysk wyniósłponad1, 2 mlnzł w porównaniu z 1 mln w 2009 r. (wzrost o ok. 13 proc.). Nieconiższy przychód(7, 15 mlnzł w porównaniu z7, 66 mlnzł rok do roku) to efekt realizowanej w 2010 roku polityki stabilizacji na rynku, której celem było zwiększenie odzyskiwania trudnych należności. W efekcie Marka uzyskała od takich klientów blisko 0,8 mln zł przychodu, tj. niemal o 350 proc. więcej niż w roku 2009.

Prognozowany zysk w 2011 roku to co najmniej 2 mln zł.

Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, specjalizująca się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta. Firma oferuje pożyczki o wartości od 300 do 2 000 zł na okres od 4 do 100 tygodni, przy czym pożyczki o dłuższym okresie spłaty (28-100 tygodni) oferowane są stałym i lojalnym klientom. Spółka posiada obecnie ok. 6,6 tys. klientów (7,2 tys. aktywnych umów). Wartość należności od klientów wynosi prawie 23 mln zł.

Działalność sprzedażowa i inwestycyjna realizowana jest poprzez dwa biura (Białystok i Lublin) na obszarze czterech województw: podlaskie, lubelskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Obsługą klientów zajmuje się ok. 170 wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych docierających nawet do najmniejszych miejscowości w obszarze działania firmy.

Avatar photo

Napisane przez Masz-Media

Garaż w domu jednorodzinnym

Sukces białostockich gimnazjalistów