w

Studia podyplomowe w zakresie systemów klasy ERP

Na bazie wieloletnich doświadczeń z sektora biznesowego oraz w oparciu o aktualne trendy na rynku pracy, Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji przy wsparciu Microsoft Dynamics kontynuuje podjętą w 2007 roku współpracę z uczelniami wyższymi w ramach Professional Knowledge Academy, polegającą na wprowadzaniu nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzeniu wyspecjalizowanych warsztatów oraz realizacji projektów edukacyjnych. W tym roku rekrutację prowadzą już cztery uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnika Gdańska.

– Współpraca z uczelniami wyższymi ma na celu efektywny transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego – mówi Janusz Małgorzaciak, ekspert systemów ERP, Microsoft Dynamics, Microsoft. – Dzięki studiom prowadzonym na uczelniach, pod merytoryczną opieką MCSK, zarówno absolwenci kierunków takich jak ekonomia, informatyka czy zarządzanie, jak i osoby posługujące się w pracy systemami klasy ERP, mogą nauczyć się efektywnego wykorzystywania systemów Microsoft Dynamics.

Studia podyplomowe realizowane są w oparciu o rozwiązania klasy ERP autorstwa Microsoft Dynamics – wersję AX lub NAV. Plan studiów przewiduje realizację wykładów wprowadzających, na których omawiane są zagadnienia dotyczące strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodyka i praktyka prowadzenia projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Następnie w ramach wybranej specjalizacji realizowane są warsztaty i laboratoria, w trakcie których wykładowcy, posiadający wieloletnią wiedzę praktyczną, prezentują oraz wspólnie z uczestnikami realizują projekty opracowane na podstawie rzeczywistych sytuacji występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zajęcia te prowadzone są w kompletnie przygotowanym i sparametryzowanym środowisku aplikacji klasy ERP Microsoft Dynamics, z indywidualnym dostępem do stanowiska komputerowego.

Studia przeznaczone są dla osób, które korzystają z systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach i instytucjach, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, a także dla pracowników firm wdrażających takie systemy oraz osób planujących podjęcie pracy w wyżej wymienionych organizacjach. Studenci mogą zdobyć dyplom w zakresie trzech specjalizacji: zarządzanie procesami SCM przy pomocy Microsoft Dynamics (Kod SCM/ERP), technologia Microsoft Dynamics OLAP i BI w zarządzaniu finansami (Kod FIN/ERP) oraz rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamics (Kod DEV/ERP).

– Mając na uwadze znaczenie kompetencji pracowników związanych z obsługą specjalistycznych systemów IT, studia podyplomowe umożliwiają studentom zdobycie bogatego doświadczenia odpowiadającego realnym problemom, z jakimi spotkają się w swoim środowisku pracy. Dlatego też większość zajęć prowadzona jest w systemie warsztatowym z udziałem wykładowców posiadających długoletnią praktykę. Co więcej, najlepszym studentom zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wiodących firmach wdrażających dane systemy informatyczne – podsumowuje Kamil Fałek, Dyrektor Operacyjny MCSK.

Obecnie MCSK współpracuje przy realizacji studiów opartych o systemy Microsoft Dynamics z czterema wiodącymi Uczelniami Wyższymi w Polsce – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Politechniką Gdańską. Na tych uczelniach trwają już studia lub właśnie rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia.

***
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Istnieje od 1611 roku – najpierw jako Kolegium Jezuickie, potem jako Uniwersytet Poznański, a od 1955 roku jako UAM. Obecnie kształci studentów na 14 wydziałach i mimo rosnącej konkurencji w szkolnictwie wyższym, pozostaje główną uczelnią Poznania.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Założona w 1993 roku przez profesora Andrzeja K. Koźmińskiego, jest uznawana za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołę biznesu szerokiego profilu. Od wielu lat jest liderem rankingów "Wprost", "Polityki", "Perspektyw", "Home&Market" i "Rzeczpospolitej" w kategorii niepublicznych uczelni wyższych. Posiada bogatą ofertę edukacyjną na wielu kierunkach podyplomowych tworzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, założony w grudniu 1936 roku, należy do najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą szkołą wyższą w regionie, kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.

Politechnika Gdańska:

Na 9 wydziałach uczelni studiuje ponad 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dyplom jej ukończenia posiada wysoką rangę również za granicą, a w ogólnopolskich rankingach uczelnia od dawna zajmuje jedno z czołowych miejsc. W roku 2005 w rankingu tygodnika "Newsweek" Politechnika Gdańska po raz kolejny uplasowała się na I miejscu wśród uczelni technicznych, a na VII miejscu wśród polskich uczelni państwowych.

Informacje o firmie:

Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji dostarcza kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie technologii informacyjnych oraz kompetencji pokrewnych (biznesowych, językowych) dla indywidualnych osób, a także dla firm, instytucji publicznych i sektora edukacji. Działając nieprzerwanie od 2003 roku, MCSK nieustannie poszerza wachlarz swoich usług, przemierzając drogę od wyłącznego partnera szkoleniowego Microsoft Dynamics po firmę współpracującą z wieloma globalnymi dostawcami technologii informacyjnych (Microsoft, Comarch, Linux, Prometric, Pearson VUE, Cisco) i realizującą skomplikowane projekty edukacyjne.

Od początku swojej działalności MCSK włącza się aktywnie w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i rozpowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego. Oferta firmy zawiera pełną gamę usług edukacyjnych dla całego cyklu kształcenia od szkoleń z podstawowych umiejętności komputerowych po specjalistyczne, dedykowane kursy, studia podyplomowe i MBA oraz kompleksowe programy edukacyjne. W odpowiedzi na potrzeby Klientów Syntea świadczy także usługi konsultingowe obejmujące audyt systemów informatycznych oraz opracowywanie strategii informatyzacji dla firm i instytucji publicznych. Do klientów MCSK należą m.in. Hewlett Packard, Warbud S.A., Bonair S.A., Polskie Radio S.A. Herbapol Lublin, Instytut Techniki Budowlanej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji.

Sztandarowe produkty oferowane przez Microsoft to system operacyjny Windows z najnowszą wersją – Windows 7, która sprzedała się już na świecie w rekordowej liczbie 240 milionów egzemplarzy oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office – którego najnowsza wersja Microsoft Office 2010 zadebiutowała na rynku w lipcu 2010. Poza tym w ofercie spółki znajdują się m.in.: konsola Xbox 360, Windows Live Essentials wraz z pocztą Hotmail, komunikatorem Windows Messenger oraz wirtualnym dyskiem SkyDrive, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System, platforma Windows Azure oraz technologia Microsoft.NET. Microsoft jest również liderem w zakresie rozwiązań Cloud Computing, dostarczając zarówno aplikacje, infrastrukturę jak i platformę programistyczną w formie usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia blisko 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. We Wrocławiu natomiast działa od 2008 roku Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft. W Polsce Microsoft współpracuje z ponad 8 tysiącami partnerów i 20 tysiącami inżynierów.

Polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoft koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska „wykluczenia informacyjnego” poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. W ramach programu „Microsoft dla non-profit”, Microsoft przekazuje również bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji o charakterze społecznym. W 2007 roku Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Firma jest zaangażowana w działania w obszarze edukacji również poprzez projekt „Partnerstwo dla Przyszłości”, który w 2007 roku został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski, otrzymując tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007”. Od maja 2009 roku Microsoft we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny” Krzysztofa Hołowczyca, prowadzi także inicjatywę na rzec bezpieczeństwa internetowego dzieci „3…2..1…Internet!”. W ramach kampanii ponad 100 tysięcy dzieci w całej Polsce dowiedziało się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. W lipcu 2010 roku w Polsce odbyły się światowe finały największego konkursu technologicznego na świecie Imagine Cup, który jest organizowany przez Microsoft od 9 lat. Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce”.

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 801 802 000 (opłata według stawek Twojego operatora).

***

Microsoft Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.


Dodatkowych informacji udzielą:

Agnieszka Dziedzic
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Joanna Frąckowiak
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Piotr Kaniowski
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: [email protected]

Anna Wardziak
Audience&Partner Marketing Manager
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
kom. 0 505 191 551
e-mail: [email protected]

Avatar photo

Napisane przez Sigma

Ile zarabiają polscy specjaliści i menedżerowie?

Oracle uzyskał w IV kwartale zysk na akcję 62 centy wg GAAP (wzrost o 34%) i 75 centów bez GAAP