w

Polskie firmy dbają o klienta, choć nie do końca są etyczne i wierne zasadom

Przedsiębiorstwa, określając wartości istotne dla ich tożsamości, nie zawsze używają identycznych słów. Czasami odwołują się do tych samych pojęć przy pomocy różnych określeń. Dlatego w badaniu pogrupowano wartości dodatkowo według ich znaczenia i obszaru, którego dotyczą. W ten sposób określono 8 głównych rodzin wartości w zależności od funkcji, którą pełnią.

To, jak ważne dla firmy są wartości należące do danej kategorii dostarcza nam informacji o typie i charakterze jej kultury korporacyjnej. Rodzina

Przykłady wartości kwalifikowanych do rodziny

Professional values – wskazywane w kontekście jakości oferty i głównej działalności przedsiębiorstwa, cech firmy, produktów

Zaufanie, Satysfakcja klienta, Determinacja, Zróżnicowanie, Doskonałość, Międzynarodowość, Know-how, Zarządzanie, Organizacja, Praktyczność, Profesjonalizm, Jakość, Regionalizacja, Reputacja, Selekcja, Serwis, Specjalizacja, Szybkość, Oszczędność czasu, Zwiększanie wartości

Combative values – odnoszące się do „miękkich” źródeł sukcesu, przyczyn wysokiej konkurencyjności

Ambicja, Przewidywanie, Konkurencyjność, Entuzjazm, Duch walki, Inicjatywa, Innowacyjność, Sukces, Wzrost

Behavioural values – odnoszące się do sposobu działania przedsiębiorstwa, pracowników

Zdolność adaptacji, Autentyczność, Humor, Odpowiedzialność, Wolność, Indywidualizm, Instynkt, Zaangażowanie zespołu, Nowoczesne podejście, Pasja, Otwarcie, Duma, Prostota

Societal values

– określające stosunek do otoczenia, postawę wobec środowiska, w którym funkcjonuje firma

Środowisko, Ochrona, Dzielenie się, Społeczna odpowiedzialność, Zrównoważony rozwój

Relational values – odnoszące się do sposobu komunikacji z otoczeniem

Dostępność, Komunikacja, Poufność/Zaufanie, Bliskość, Partnerstwo, Szacunek, Harmonia

Fulfilling values

– określające stosunek do jednostkowych odczuć, cech pracowników

Humanizm, rozwój osobisty, Przyjemność, Talent, Wrażliwość

Moral values – dotyczące stosunku organizacji do zasad etyki, moralności

Etyka, Uczciwość, Przejrzystość, Lojalność, Wierność zasadom

Social values – wartości dzielone ze społeczeństwem

Demokracja, Równość, Integracja, Patriotyzm, Pluralizm, Jakość życia

 

W zestawieniach wartości korporacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku dominującą rolę odgrywają wartości z rodziny Professional values. Wartości należące do tej rodziny mają wskazywać cechy, które decydują o możliwościach i umiejętnościach przedsiębiorstwa oraz cechach  ich produktów. Ogółem, prawie 35 proc. wszystkich wartości, o których mówią polskie firmy, należy do Professional values. Oznacza to, że przedsiębiorstwa przykładają dużą wagę do takich wartości jak satysfakcja klienta, jakość i know-how.

Wartości

%

Professional values

35

Combative values

18

Societal values

14

Behavioural values

10

Relational values

10

Fulfilling values

8

Moral values

3

Social values

2

Combative values to druga pod względem popularności grupa wartości wśród polskich firm. Mówi ona o rynkowym podejściu do zarządzania organizacją oraz stosunku przedsiębiorstwa do konkurencji. Ogółem 18 proc. wszystkich określeń należy do tej grupy. Tak wysoka pozycja tej wartości wskazuje na dużą konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw. Podkreśla, że przedsiębiorstwa z uwagą śledzą kolejne posunięcia konsumentów. Promowanie wartości z rodziny Combative values często stanowi również zachętę dla pracowników do współzawodnictwa na rynku.  Wartości należące do rodzin Professional i Combative odzwierciedlają kulturę handlową firmy oraz jej stosunek do rynku i konkurencji. Pokazują również w jakim stopniu firmy stawiają na rozwój wiedzy oraz know-how.

Jeśli uszeregujemy główne rodziny wartości według częstotliwości występowania należących do nich pojęć, trzecie miejsce zajmą Societal values – określające stosunek firmy do otoczenia, postawę wobec środowiska, w którym funkcjonuje firma. Ogółem, 14 proc. wszystkich wartości deklarowanych przez przedsiębiorstwa należy do tej rodziny.

Na czwartej pozycji uplasowała się grupa Behavioural values z 10 proc. wskazań. Czwarta pozycja wartości z tej rodziny wskazuje że firmy kładą nacisk na „zespołowość” pracy w swojej organizacji, ale też pasję i dumę z wykonywanego zawodu. Wartości należące do pozostałych rodzin  Relational, Fulfilling values, Moral oraz Social  włączane są zwykle przez firmy jako uzupełnienie podstawowej palety wartości. Spośród nich przedsiębiorstwa najczęściej odwołują się do wartości należących do rodzin Relational – 10 proc. oraz Fulfilling values – 8 proc. Wartości należące do rodzin Behavioural oraz Relational rzucają światło na to czy istnieją zasady określające relacje pomiędzy poszczególnymi członkami firmy, a także pomiędzy firmą a środowiskiem i jej partnerami biznesowymi.

W końcu wartości z rodzin Moral i Social – wyrażane są przez polskie przedsiębiorstwa na poziomie jednostkowym. Poziom tych wartości świadczy o wysokim stopniu rozwoju organizacji. Jak pokazują wyniki badania firmy funkcjonujące na polskim rynku dość rzadko odnoszą się do wartości takich jak:Moral values tylko 3 proc. oraz  Social values – 2 proc.

Wyniki badania pokazuję to jak ważnym aspektem dla komunikacji polskich firm jest zdobywanie zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Coraz ważniejszą rolę w komunikacji firm odgrywają wartości z rodzin Behavioral  i Relational values, których obecność ma budować zaufanie do przedsiębiorstwa. Coraz większą popularnością cieszą się również wartości nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością firm, takie jak: pasja, tradycja, czy odpowiedzialność społeczna. Świadczy to o coraz bardziej świadomym wykorzystywaniu przez polskie firmy wartości korporacyjnych do budowania swojego wizerunku. 

Badanie przeprowadzono na grupie 350 największych polskich firm.

On Board PR Ecco Network (www.onboard.pl). Firma świadczy usługi
w dziedzinie doradztwa public relations. Jest laureatem nagrody Impactor 2009 dla najbardziej podziwianej agencji PR w Polsce. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network – jedną największych sieci firm PR na świecie. Od 2007 roku posiada własne biuro w Kijowie na Ukrainie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych  i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate&Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management.

On Board PR działa w ramach grupy skupiającej m.in. agencję reklamową San Markos (www.sanmarkos.pl) i agencję interaktywną Think Kong (www.thinkkong.pl) .

Dodatkowych informacji udziela:

Dariusz Chrzanowski

On Board Public Relations Sp. z o.o.,

Ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

tel.(+48 22) 321-51-00,

e- mail: [email protected]

Avatar photo

Napisane przez On Board PR

Oglądalność telewizji: 20-26.06.2011

Grilluj z Tork!