w

Pólnoc Nieruchomości wkracza do jednego z najbardziej perspektywicznych polskich miast

– Z nowopowstałym biurem wiążemy spore nadzieje między innymi z uwagi na bardzo duży potencjał rozwoju, jakim dysponuje Lublin – mówi Krzysztof Pelowski, dyrektor ds. rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości. – Lublin jest największym polskim miastem na wschód od Wisły, a dzięki obecnie realizowanym inwestycjom infrastrukturalnym ma szanse umocnić się na pozycji najważniejszego pod względem gospodarczym ośrodka wschodniej Polski – dodaje Krzysztof Pelowski.

Inwestycje komunikacyjne realizowane przez miasto robią wrażenie i mają szansę zostać motorem napędowym rozwoju gospodarczego Lublina. Przedsięwzięciem, którym obecnie żyją Lublinianie jest budowa portu lotniczego w Świdniku. Nowe lotnisko, którego realizacja jest w ponad połowie finansowana ze środków Unii Europejskiej, ma zostać ukończone w roku 2012. Lubelski port lotniczy będzie pośrednim lub celowym miejscem ruchu samolotów i już w pierwszym roku działania ma obsłużyć 300 tysięcy podróżnych. W roku 2015 liczba obsługiwanych pasażerów ma osiągnąć okrągły milion.

Kolejną, lecz nie mniej ważną inwestycją realizowaną przez miasto jest budowa drogowej obwodnicy Lublina. Nowa trasa, która planowana jest jako droga ekspresowa klasy S, będzie przebiegać po zachodniej, północnej i wschodniej stronie miasta. Obwodnica na całej swojej długości będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z możliwością poszerzenia o trzeci pas (na ten cel zostanie zabezpieczona niezbędna rezerwa terenu). Prace nad ostatnim odcinkiem nowej drogi, której koszt szacowany jest na ponad 3,5 miliarda złotych, mają zostać zakończone jesienią 2013 roku.    

– Nowe inwestycje są bardzo ważne dla rozwoju miasta, jednak warunkiem prawidłowego funkcjonowania lokalnego rynku nieruchomości jest również odpowiednio rozwinięty rynek pracy. Lublin jak na razie przegrywa konkurencję z rynkami większych miast. Większość z kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi kończących co rok studia w lubelskich szkołach wyższych wyjeżdża do pracy do Warszawy lub Krakowa – zauważa Ewa Choroś, dyrektor nowopowstałej placówki PÓŁNOC Nieruchomości. – Na szczęście sytuacja zaczyna się zmieniać. Dzięki inwestycjom oraz działającej już od jakiegoś czasu Specjalnej Strefie Ekonomicznej do Lublina ściąga coraz więcej inwestorów. Jest to duża szansa dla miasta, aby zatrzymać u siebie absolwentów tutejszych uczelni  – dodaje Ewa Choroś.

Lubelska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zaczęła funkcjonować jesienią 2007 roku. Tereny objęte podstrefą Lublin rozciągają się w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu realizowanej obwodnicy. Przedsiębiorcy inwestujący na jej terenie mogą liczyć na wysokie ulgi podatkowe. Efekty działania całej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, w której wydano już ponad 200 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym 15 w Lublinie), są już widoczne. Utworzono w ten sposób ok. 12 tysięcy nowych miejsc pracy.

– Widać postęp, jaki został zrobiony przez kilkanaście lat, przez które nie byłam obecna na tym rynku. Lublin się rozwija i dostrzegają to przedsiębiorcy otwierający w mieście nowe biznesy, również w branży nieruchomości. Do działających w mieście lokalnych, niewielkich, często jednoosobowych biur nieruchomości dołączają wielkie sieci oraz firmy, których tutaj dotychczas nie było – zauważa Ewa Choroś. – Na rynku lubelskim panują obecnie stosunkowo wysokie ceny nieruchomości. Są na przykład o 20% wyższe niż w porównywalnej pod względem wielkości Bydgoszczy. Liczymy na to, że intensywny rozwój miasta oraz powstawanie coraz większej ilości nowych miejsc pracy przełoży się na wzrost zarobków Lublinian i tym samym ożywi popyt na nieruchomości – wyjaśnia Ewa Choroś.

Nowe biuro jest kolejnym z oddziałów sieci PÓŁNOC Nieruchomości działających na zasadach franczyzy. Każde z biur franczyzowych jest własnością franczyzobiorcy i działa niezależnie, otrzymując wszechstronne wsparcie od operatora sieci.

Wojciech Porębski
Dział Analiz Rynku Nieruchomości – PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
[email protected]

Avatar photo

Napisane przez Porębski Wojciech

Wader – Woźniak z OmniPro

GetResponse utworzył dział Edukacji i Optymalizacji