w

Podejmowanie decyzji bez dostatecznych danych jest poważnym problemem dla dużych przedsiębiorstw

Według opublikowanych przez Oracle wyników badań przeprowadzonych przez firmę Dynamic Markets, członkowie kadry kierowniczej i dyrektorzy ds. informatyki wielu dużych firm z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Południowej mają problem z dostępem do szczegółowych informacji o zyskach. Wpływa to niekorzystnie na osiągane wyniki finansowe, na morale pracowników i powodzenie przedsiębiorstwa na rynku.

·         Opracowanie nosi tytuł „Zarządzanie wydajnością: niepełny obraz” i przedstawia istotne ograniczenia dotyczące procesów gromadzenia danych. Efektem tych problemów jest powstanie niebezpiecznego czteromiesięcznego opóźnienia w pozyskiwaniu informacji.

·         W badaniu przeprowadzonym przez firmę Dynamic Markets uczestniczyło 1499 członków kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw z 13 krajów.

·         Szczegółowe wyniki badań i wnioski oraz pozostałe materiały prasowe można znaleźć na stronie http://bitly.com/kJuDzc, a także uzyskać w Dziale PR Oracle Polska (kontakt na końcu tej wiadomości).

 

Najważniejsze ustalenia

·         Brak informacji o zyskach. 82% przedsiębiorstw nie dysponuje szczegółowymi informacjami o wynikach uzyskiwanych przez poszczególne działy. 46% ankietowanych dostrzega związane z tym ryzyko podjęcia błędnych decyzji biznesowych, 40% widzi niebezpieczeństwo pogorszenia wyników finansowych, a 38% uważa, że skutkiem mogą być błędy w planowaniu, które nie pozwolą firmie odnieść sukcesu na rynku.

·         Za dużo arkuszy. Menedżerowie zwykle poświęcają około 36% czasu na wykonywanie obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. 82% osób stosujących techniki planowania scenariuszowego wykorzystuje arkusze do przetwarzania danych i do ich analizowania.

·         Przestarzałe dane. Informacje przetwarzane w ten sposób szybko tracą aktualność: dane wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji pochodzą średnio sprzed czterech miesięcy. Co gorsza, 28% menedżerów w ogóle nie zna wieku dostępnych danych.

·         Planowanie na podstawie nieaktualnych informacji. Sytuacja jest równie skomplikowana w przypadku planowania scenariuszowego. Używane dane pochodzą zwykle sprzed sześciu miesięcy. Niemal jedna trzecia ankietowanych (30%) nie wie, z jakiego okresu pochodzą najważniejsze informacje. Nic zatem dziwnego, że 95% respondentów uczestniczących w planowaniu styka się z problemami.

·         Konsekwencje niewielkiej sprawności działania. Zidentyfikowanie problemów i usprawnienie źle funkcjonującego procesu biznesowego lub projektu może zająć nawet półtora roku. 83% firm objętych badaniem dotknęły związane z tym konsekwencje. Jedna trzecia ankietowanych (33%) twierdzi, że opracowane plany stają się nieaktualne, 55% musi ponosić dodatkowe, niepotrzebne koszty, a 43% zwraca uwagę na negatywny wpływ problemów na morale pracowników.

·         Silosy informacyjne. W przypadku 87% firm przedstawiciele kadry kierowniczej uskarżali się na problemy z udostępnianiem danych i komunikacją między poszczególnymi działami. 71% respondentów określiło powiązania między celami strategicznymi, planami operacyjnymi i budżetami jako „fragmentaryczne”.

 

Wypowiedzi towarzyszące

 

John O’Rourke, wiceprezes ds. marketingu w dziale rozwiązań Oracle do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa powiedział: „Kadra kierownicza wielu przedsiębiorstw boryka się z problemami przetwarzania ogromnych ilości danych generowanych w firmie. Efektem jest poważny brak dostępu do informacji dotyczących rentowności poszczególnych działów. Brak systemu planowania na poziomie przedsiębiorstwa, umożliwiającego wdrożenie kompleksowego procesu obejmującego planowanie strategiczne, finansowe i operacyjne oraz zarządzanie rentownością i kosztami, skutkuje problemami z fragmentacją danych. Decyzje w dalszym ciągu podejmowane są przeważnie w »ciemno«”.

„Wyniki badań wskazują, że w wielu firmach stosowane jest niejednolite podejście do zarządzania wydajnością. Najczęściej używanymi narzędziami są arkusze kalkulacyjne. Taka fragmentaryczna metoda planowania — stosowana zamiast całościowego podejścia — może doprowadzić do poważnych nieścisłości, ludzkich pomyłek i dużych opóźnień. Dlatego wiodące przedsiębiorstwa wdrażają systemy zarządzania wydajnością obejmujące całą firmę. Dzięki tym rozwiązaniom wszystkie istotne informacje mogą zostać udostępnione zainteresowanym osobom w odpowiednim terminie. Proces ten jest mniej złożony i mniej czasochłonny, zatem umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i bardziej elastyczne planowanie” — dodaje John O’Rourke.

 

Prof. Andy Neely, zastępca dyrektora biura AIM Research, stwierdził: „Obecnie firmy napotykają poważne problemy podczas pozyskiwania szczegółowych informacji dotyczących zysków i rentowności przedsiębiorstwa. Zwiększa się ilość danych, rośnie również złożoność struktury organizacyjnej. Przejście do modelu realizacji wspólnych usług, rozbudowa relacji partnerskich oraz outsourcing to zjawiska, które utrudniają alokację kosztów i podział kosztów ogólnych. Wyniki naszych badań wskazują, że konsekwencją takiego stanu jest niepełny obraz wyników działania przedsiębiorstwa”.

 

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

Rezydencja Kościuszki w Piastowie Mieszkania z poręczenia

Artystyczne doznania w gabinecie dentystycznym