w

Planujesz karierę w policji? Idź na studia!

Zdobycie tytułu to już nie tylko prestiż i dodatkowe punkty za wykształcenie w procesie rekrutacyjnym. Na początku tego roku Komendant Główny Policji podpisał porozumienia z pierwszymi uczelniami, których absolwenci zyskują możliwość odbycia krótszego szkolenia podstawowego. Prawo to przysługuje studentom, którzy ukończyli kierunki takie jak: administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe. Dotychczas tylko 12 uczelniom udało się uzyskać takie uprawnienie od szefa Policji, gen. insp. Andrzeja Matejuka.

– To bardzo istotne ułatwienie w rozpoczęciu służby. Osoby, które w trakcie studiów zrealizują 33 tematy wyznaczone przez Komendę Główną Policji jako część szkolenia podstawowego i w ciągu roku od ukończenia uczelni zdecydują się wstąpić do policji, będą mogły odbyć niemal dwukrotnie krótsze szkolenie podstawowe. Pozwoli im to skoncentrować się na zdobyciu umiejętności praktycznych. Ponadto, absolwenci posiadający ten przywilej od początku będą dostawać pełną pensję policyjną – mówi dr Juliusz Piwowarski, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, który jako jedyny w Małopolsce zawarł porozumienie z Komendą Główną Policji.

Klasyczne szkolenie podstawowe, dla funkcjonariuszy nieposiadających wiedzy teoretycznej, trwa ponad 6 miesięcy. Absolwenci, którzy w teście udowodnią swoją wiedzę teoretyczną, mogą skrócić ten czas prawie o połowę i otrzymać już na starcie pełne uposażenie. A jest o co walczyć – średnie zarobki kursanta to 1400 zł, podczas gdy pełna pensja policyjna wynosi około 2200 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, przywilej przysługuje każdemu absolwentowi wymienionych kierunków, który w programie swoich studiów zaliczył przedmioty oparte o zagadnienia m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, użycia środków przymusu bezpośredniego, zwalczania patologii, praw człowieka. Jest to realizacja decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podjętej już w 2007 r.

Ambitni przyszli funkcjonariusze służb mundurowych zdają sobie sprawę z wagi odpowiedniego wykształcenia. Dyplom wyższej uczelni nie tylko ułatwia start w pracy policjanta, stwarza też większe szanse na objęcie wyższych stanowisk na dalszym etapie ścieżki zawodowej.

– Kierunki: administracja ze specjalnością administracja porządku publicznego oraz bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością bezpieczeństwo i porządek publiczny na naszej uczelni zapewniają nie tylko pierwszeństwo w kolejce do pracy w policji. Wielu absolwentów sprawdza się również w Biurze Ochrony Rządu – dodaje dr Juliusz Piwowarski.

Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja absolwentom uczelni, które zawarły porozumienie z Komendantem. Z obawy przed reformą emerytalną w służbach mundurowych wielu funkcjonariuszy odchodzi w ostatnim czasie ze służby. Tylko w Krakowie zwolniło się 150 miejsc i rozpoczynają się przyjęcia do policji.

Kinga Syrek

Avatar photo

Napisane przez Benhauer

Oceń swojego mechanika

Polska firma uderza na rynek niemiecki