w

Pierwszy krok do maszyny numer 5

Stora Enso przeznaczyła na nową maszynę papierniczą około 400 milionów euro. To kolejna duża inwestycja Story w Ostrołęce po wybudowaniu elektrociepłowni  za 140 mln Euro.  Uruchomienie w 2013 roku nowej maszyny papierniczej pozwoli na zwiększenie produkcji do około 700 tysięcy ton papieru rocznie. Dziś produkcja wynosi 250 tysięcy ton. Nowa maszyna oprócz większej wydajności wniesie skok technologiczny w jakość produktu oraz będzie zużywać czterokrotnie mniej  mediów przy produkcji papieru.  

Kilka miesięcy temu ogłaszając decyzję koncernu o lokalizacji maszyny w Ostrołęce Prezes Stora Enso Poland Jerzy Janowicz powiedział  – Na taką decyzję czekaliśmy od 2004 roku, wzmacniając pozycję  Ostrołęki w koncernie  ,  to historyczna chwila dla firmy i miasta.  Nowa maszyna zapewni  przyszłość zakładów na kilkadziesiąt lat -.  Wtedy też prezydent Janusz Kotowski gratulując przedstawicielom Story podkreślił, że samorząd Ostrołęki  w swojej pracy zawsze dostrzegał działania wszelkich przedsiębiorców na rzecz rozwoju miasta i wspomagał ich w tych działaniach. Stora Enso mogła i nadal może liczyć na wszelką możliwą pomoc ze strony miasta. 

– Ta decyzja stabilizuje na wiele lat rynek pracy w Ostrołęce – dodał Janusz Kotowski  –  niesie też zapewnienie miejsc pracy dla wielu osób zatrudnionych w fabryce i wykonujących na jej rzecz usługi  w perspektywie wieloletniej -.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Konica Minolta łączy się z Apple… bezprzewodowo!

MTP i PICTURA.TV razem tworzą filmy