w

Oracle opublikował badanie "Oracle Next Generation Data Centre Index"

Z wyników badań opublikowanych ostatnio przez firmę Oracle wynika, że wiele firm zwleka z wdrażaniem w swoich centrach przetwarzania danych nowatorskich technologii, co oznacza, że nie są w stanie spełnić wymagań branży i szybko reagować na zmiany.

Badania te stanowią podstawę do określenia wskaźnika Oracle Next Generation Data Centre Index ― jest to liczba z przedziału 0–10, która identyfikuje skalę postępów przedsiębiorstw w rozwoju ich centrów przetwarzania danych poprzez wdrażanie w nich nowoczesnych, zaawansowanych technologii.

Badane firmy osiągały średnio wynik 5,28 na skali od 0 do 10 (gdzie 10 oznacza najbardziej zaawansowaną strategię rozwoju centrum przetwarzania danych). Indeks ten odzwierciedla przy tym osiągnięcia przedsiębiorstw w trzech podkategoriach ― w zakresie elastyczności, zrównoważonego rozwoju i łatwości obsługi. Uzyskany wynik oznacza, że wiele firm nie czerpie właściwych korzyści ze swojej infrastruktury informatycznej.

Badania wykazały również występowanie poważnych problemów ze złożonymi, nieefektywnymi infrastrukturami, w wyniku których 50% firm będzie musiało zbudować w ciągu następnych dwóch lat nowe centrum przetwarzania danych.

W ramach badań realizowanych przez firmę Quorcirca przeprowadzono ankietę, w której wzięło udział 919 członków kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw z dziewięciu krajów/regionów świata.

Więcej informacji na temat wniosków z tych badań można znaleźć w informacji prasowej dostępnej pod adresem http://bit.ly/iQOFbZ

Najważniejsze informacje o indeksie

· Na czele tabeli krajów o najwyższym wskaźniku Next Generation Data Centre Index (NGDI) znalazły się Niemcy i Szwajcaria, które uzyskały indeks 6,09. Następne w kolejności były kraje skandynawskie (5,95), a po nich kraje Beneluksu (5,64).

· Indeksy o wartości poniżej średniej uzyskały kraje Półwyspu Iberyjskiego (4,73), Włochy (4,50) i Bliski Wschód (4,41).

· Europa uplasowała się w tym rankingu po USA (indeksy dla tych regionów wyniosły odpowiednio 5,32 i 5,79).

· Wartości indeksów cząstkowych świadczą o tym, że przedsiębiorstwa przykładają większą wagę do elastyczności niż do zrównoważonego rozwoju ― indeks cząstkowy dla elastyczności wyniósł 5,34, a dla zrównoważonego rozwoju zaledwie 5,15.

· Oprócz zajęcia dwóch czołowych pozycji pod względem wartości indeksu NGDI, Niemcy i Szwajcaria oraz kraje skandynawskie uzyskały też najwyższe indeksy w zakresie zrównoważonego rozwoju i elastyczności.

· Najwyższe wartości indeksu uzyskały firmy z branży telekomunikacyjnej, usług użyteczności publicznej i usług finansowych (odpowiednio 6,55; 5,91 i 5,80), natomiast najniższe wartości indeksu odnotowały firmy z branży mediów, z sektora publicznego i ― co najbardziej zaskakujące ― z branży handlu detalicznego (odpowiednio 4,78; 4,44 i 4,43).

Inne wnioski z badań

· Niemal jedna czwarta (22%) przedsiębiorstw z Europy i USA nie podjęła jeszcze żadnych kroków w kierunku konsolidacji.

· Wirtualizacja wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju ― jedynie 15% firm zwirtualizowało więcej niż 70% swojej infrastruktury wykonawczej.

· Ponad 50% respondentów stwierdziło, że ich firmy będą potrzebować nowego centrum przetwarzania danych w ciągu najbliższych dwóch lat, a około 7% już potrzebuje takiego centrum.

· Jedna piąta (20%) respondentów dysponuje bardzo słabymi formalnymi mechanizmami zarządzania infrastrukturą informatyczną swojej firmy, 20% firm zarządza nią odrębnie dla poszczególnych aplikacji, a niemal jedna czwarta (24%) ― odrębnie dla poszczególnych systemów operacyjnych.

· Niepokojące jest to, że jedynie 11% firm aktywnie monitoruje zużycie energii przez swoje centra przetwarzania danych.

· Najmniej uwagi poświęca się zrównoważonemu rozwojowi: niemal połowa (44%) badanych przedsiębiorstw deklaruje zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, ale nie ma planów wdrażania tej deklaracji w życie.

Informacje dodatkowe

W marcu 2011 r. firma Quocirca przeprowadziła ankietę wśród 919 członków kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw z 9 krajów/regionów świata, w tym z Austrii, Beneluksu, Francji, Niemiec, Włoch, Bliskiego Wschodu, Skandynawii, Rosji, RPA, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA. Pytania zostały sformułowane tak, aby każdą odpowiedź można było wyrazić w postaci liczby z przedziału od 0 do 10, co pozwoliło określić ogólną wartość wskaźnika Oracle Next Generation Data Centre Index. Oddzielne części ankiety poświęcono elastyczności, łatwości obsługi i zrównoważonemu rozwojowi, umożliwiając określenie wartości indeksów cząstkowych dla tych trzech ważnych obszarów.

Informacje o firmie Quocirca

Quocirca to jedna z czołowych firm badawczo-analitycznych, specjalizująca się w badaniu wpływu informatyki i telekomunikacji na działalność biznesową. Firma prowadzi działalność na skalę ogólnoświatową, komunikując się ze swoimi respondentami w ich języku ojczystym. Oferuje szczegółowy wgląd w opinie nabywców oraz animatorów różnego typu inicjatyw w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Szczegółowe informacje na temat działalności i usług firmy Quocirca można znaleźć pod adresem http://www.quocirca.com.

O Korporacji Oracle

Oracle jest największym na świecie dostawcą kompletnego, otwartego i zintegrowanego oprogramowania biznesowego oraz zestawów sprzętowych. Więcej informacji na stronie www.oracle.com

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle i/lub jej filii.

Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich osób uprawnionych.

Kontakt

Katarzyna Pilarska, PR Manager Oracle Polska, tel. 0 602 410 795 – [email protected]

Oracle Polska na Facebooku

http://www.facebook.com/OraclePolska

Blog Oracle Polska

http://oracle-pl.blogspot.com/

Avatar photo

Napisane przez Pilarska Katarzyna

System ILS CAT III na Lotnisku Chopina – Inwestycja w bezpieczeństwo

Oglądalność telewizji: 02-08.05.2011