w

Międzynarodowa konferencja poświęcona językowi, kulturze i polityce

Celem konferencji jest zbliżenie środowisk naukowych i akademickich w takich dziedzinach jak: lingwistyka, socjologia, kultura, stosunki międzynarodowe, komunikacja polityczna. 

Główne obszary tematyczne konferencji to przede wszystkim (choć nie tylko):

•    komunikacja masowa, medioznawstwo, komunikacja polityczna, komparatystyka, retoryka, sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, taniec), dramat, film, telewizja, reklama, Public Relations, poezja i proza, komunikacja wizualna
•    lingwistyka, akwizycja języka, nauczanie języków obcych (zastosowanie nowych technologii w klasie), socjolingwistyka, tłumaczenie
•    socjologia, komunikacja polityczna, stosunki międzynarodowe

Osoby  zainsteresowane udzialem w konferencji proszone są o skontaktowanie się z Panią Clarindą E. Calma na email [email protected] l

Avatar photo

Napisane przez Całka Barbara

PIN przed Rodem Stewartem!

Kaspersky Lab uzyskał patent na nową technologię antyphishingową