w

Małopolski Ogród Sztuki już otwarty

Nowoczesny obiekt o przeszklonej, nieregularnej fasadzie zastąpił zrujnowany budynek pracowni sceno-technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Punktem wyjścia projektu była wielofunkcyjna sala, którą wpisano w obrys starej XIX-wiecznej hali ujeżdżalni koni, którą zaadaptował Teatr.

MOS  wpisuje się precyzyjnie w skalę otoczenia poprzez utrzymanie linii dachu i podziałów elewacyjnych, zgodnie z przebiegiem  i kompozycją ścian sąsiednich budynków. To jeden z powodów wyróżnienia inwestycji i przyznania jej  nagrody dla najlepszej krakowskiej realizacji architektonicznej 2012 w konkursie im. Janusza Bogdanowskiego. Takt i wyczucie miejsca, użycie właściwych materiałów budowlanych oraz poszanowanie zastanej architektury wszystko to przyczyniło się do uporządkowania zaniedbanych dawniej ulic Rajskiej i Szujskiego, wzbogaciło zastaną przestrzeń miejską i – mam taką nadzieję, a nawet pewność, że miejsce to stanie się jeszcze jedną ikoną Krakowa – ocenia Krzysztof Bień, architekt, członek jury.

Trwającą 2 lata budowę Ogrodu rozpoczęto w roku 2010. Do konstrukcji elewacji budynku zastosowano stworzony przez firmę Yawal system profili Fasada 50N. Umożliwia on tworzenie ścian osłonowych o niemal dowolnych kształtach. Dzięki jego wszechstronności, obiekt mógł idealnie oddać wizję architekta – Krzysztofa Ingardena. Profile systemu FA 50N mocować można do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych czy żelbetowych. Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej.

Podczas kształtowania bryły architekci postawili na interakcję z przyszłymi odbiorcami, dlatego cała przestrzenna forma symbolicznego ażurowego zadaszenia wzniesiona ponad ogrodem, choć nie pełni wcale funkcji dachu, ma na celu wyprowadzenie portalu scenicznego na ulice. W ten sposób budynek delikatnie zaczepia przechodnia –  zręczna manipulacja formą sprawia, że odbiorca już podczas pierwszego kontaktu może uleć wrażeniu przekraczania granic ogrodu, w którym na równo posadzonych grządkach uprawia się kulturę.

Innowacyjny charakter Małopolskiego Ogrodu Sztuki czyni zeń jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego, a nawet Polski. W budynku mieści się mediateka, wielofunkcyjna sala widowiskowa oraz sala kinowa. Oferta MOS jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. – To multimedialny, współczesny dom kultury, przestrzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich form sztuki – mówi architekt Krzysztof Ingarden, autor projektu architektonicznego budynku.

Avatar photo

Napisane przez RedPen

Stolarka budowlana wizytówką polskiej gospodarki za granicą

Visia firmy Canfield – zaawansowany system oceny i analizy stanu skóry