w

Lean Manufacturing wzmacnia Grupę Track Tec.

KolTram (w trakcie zmiany nazwy na TRACK TEC KOLTRAM sp. z o.o.) wdraża aktualnie projekt modyfikacji procesów w obszarze zarządzania produkcją w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia służące wzmacnianiu przewag rynkowych spółki. Systemowe podejście do zmian, zgodnych z koncepcją Lean Manufacturing, stanowi potwierdzenie konsekwentnej realizacji strategii biznesowej Grupy Track Tec, której celem jest wypracowanie nowych standardów jakości w zakresie oferowanych produktów i usług.

Kluczowym założeniem realizowanego programu doradczo-wdrożeniowego jest przede wszystkim wzrost efektywności biznesowej spółki, dzięki czemu zwiększona zostanie elastyczność w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W konsekwencji zmiany przyczynią się do wzrostu satysfakcji klientów, oczekujących rozwiązań dedykowanych ich potrzebom. Ponadto, dzięki eliminacji szeroko rozumianych strat w procesie wytwarzania, możliwe będzie ograniczenie kosztów, które w istotny sposób wpływają na finalną wartość oferty dla klienta.

Zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing, docelowo spółka zredukuje zapasy operacyjne, przy jednoczesnym wzroście produktywności zasobów ludzkich oraz technicznych, jak również uzyska znaczący wzrost wskaźnika rotacji zapasów. Zakończenie prac wdrożeniowych przewidziano na przełom 2011 i 2012 roku. 

Avatar photo

Napisane przez Martis CONSULTING

Media Expert do usług

Nowy klient agencji 4 Publicity – marki Prestigio i Canyon