w , ,

Kwietniowe Doły wyrównane – Szlak Orlich Gniazd nie tylko dla orłów

Szlak Orlich Gniazd na terenie Gminy Wielka Wieś przebiega od granicy z gminą Zielonki w Pękowicach, przez Giebułtów, obok zabytkowego XVII-wiecznego kościoła św. Idziego, ulicą Orlich Gniazd, przez wąwóz Kwietniowe Doły i Prądnik Korzkiewski dnem doliny Prądnika aż do Ojcowa.

Właśnie wąwóz Kwietniowe Doły był do tej pory najtrudniejszym do pokonania odcinkiem. Zacieniony, gęsto zarośnięty w tym miejscu szlak był mocno zniszczony, erozja spowodowała powstanie stromych i niebezpiecznych miejsc. Pokonujący go rowerzyści często musieli się wykazać ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Gmina Wielka Wieś rozpoczęła modernizację tego odcinka już w 2011 roku. Wtedy utwardzono dolny odcinek długości około 480 metrów. Obecnie dokończono prace w górnej części wąwozu, modernizując kolejne 130 metrów.

W ten sposób, ważny odcinek szlaku Orlich Gniazd, pokrywający się w tym miejscu z szlakiem św. Jakuba (Via Regia) i czarnym szlakiem rowerowym zyskał nową, utwardzoną nawierzchnię, wzmocnioną siatką geokomórkową. Całość robót uzupełniło wykonanie przepustu i odwodnienia wzdłuż trasy.

– Cieszę się, że dzięki naszym działaniom udało się udrożnić ten odcinek dla turystów, poprawić bezpieczeństwo i warunki do rekreacji na głównym szlaku turystycznym wiodącym z Krakowa przez naszą gminę do Ojcowskiego Parku Narodowego i dalej na północ – wymienia wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz. – Otrzymujemy sygnały od turystów pieszych i rowerzystów, że ta modernizacja jest dobrze oceniana. Połączenie między Giebułtowem i Prądnikiem Korzkiewskim służy też mieszkańcom tych miejscowości.

Inwestycja, uwzględniająca też uregulowanie stanu prawnego gruntów, kosztowała 120 000 złotych.

Szlak Orlich Gniazd, oznaczony w terenie kolorem czerwonym łączy Kraków i Częstochowę, prowadząc  turystów pomiędzy warownymi zamkami Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. w Ojcowie, Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu, Mirowie i Olsztynie. Szlak Orlich Gniazd został w tym roku nagrodzony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszym Produktem Turystycznym Polski [http://orlegniazda.pl/pl/aktualnosci/pokaz/983/Szlak_Orlich_Gniazd_zdobyl_Zloty_Certyfikat]

***

Informacje o Gminie:

Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim, w odległości około 15 km od centrum Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jedną z 17 gmin powiatu krakowskiego ziemskiego graniczącą od południa z gminą Kraków, od północy z gminami Jerzmanowice-Przeginia i Skała, od zachodu z gminą Zabierzów natomiast od wschodu z gminą Zielonki. http://www.wielka-wies.pl

Avatar photo

Napisane przez Marcin Rybski

Sztuka poza czasem. Twórczość Stefana Norblina od 12 października w Muzeum Plakatu w Wilanowie

Oracle Social Relationship Management Suite został zaprezentowany podczas Oracle OpenWorld