w

Konica Minolta po raz ósmy z rzędu na liście FTSE4Good Global Index!

FTSE4Good Global jest tworzona przez FTSE, niezależną firmę, której właścicielami są Financial Times oraz London Stock Exchange Group. Jej eksperci oceniają sposób działania korporacji z całego świata, a na liście umieszczają tylko te firmy, które spełniają wszystkie surowe normy prowadzenia działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu i nie kierują się wyłącznie chęcią zysku. Indeks jest swoistym drogowskazem dla inwestorów, którzy działają w oparciu o normy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. FTSE4Good Global pomaga im wyselekcjonować i inwestować w te firmy, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, szanują prawa człowieka, rozwijają się w sposób przyjazny dla lokalnych społeczności oraz spełniają normy społecznej odpowiedzialności.

Konica Minolta w swoim działaniu zawsze kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i promuje takie zachowania w skali globalnej. Cała grupa wkłada wiele wysiłku w to, aby była postrzegana i rozpoznawalna na świecie, jako lider w promowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Oprócz FTSE4Good Global Index, Konica Minolta jest także uwzględniona na listach: Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index Dow Jones, szwajcarskiej SAM (Sustainable Asset Management) Group oraz w japońskim Indeksie Inwestycji Społecznie Odpowiedzialnych Morningstar (Morningstar Socially Responsible Investment Index). Firma od dwóch lat jest rozpoznawalna także dzięki SAM Sliver Class oraz umieszczona na liście firm o najbardziej zrównoważonym rozwoju, Global 100 Most Sustainable Corporations stworzoną przez kanadyjską Corporate Knights Inc.

Konica Minolta, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, będzie kontynuowała wysiłki mające na celu zrównoważy rozwój w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

Avatar photo

Napisane przez Fischer&Zubek PR Part

Nasi sąsiedzi Niemcy

Praca na festiwalu? Czemu nie!