w

Kaspersky Lab patentuje innowacyjną metodę szkolenia użytkowników

Od wielu lat Kaspersky Lab angażuje się w edukowanie użytkowników na temat bezpieczeństwa IT. Z doświadczenia zdobytego w trakcie tej działalności wiadomo, że użytkownicy wywodzą się z różnych środowisk i posiadają różny poziom wiedzy informatycznej, dlatego zastosowanie jednego podejścia do uczenia wszystkich nie sprawdza się. Uczenie przynosi najlepsze efekty, gdy jest dostosowane do poziomu zaawansowania poszczególnych grup użytkowników.        

Obecnie proces edukacji stwarza poważne problemy, nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa danych. Nieustanny wzrost ilości informacji powoduje coraz większe trudności w procesie ich kategoryzowania i interpretacji. W efekcie zwiększa się przepaść między ekspertami oraz tymi, którzy dopiero zaczynają opanowywać daną dziedzinę. Najlepiej widać to w sytuacji, gdy eksperci wyjaśniają kwestie techniczne użytkownikom, którzy z powodu fachowej terminologii nie są w stanie w pełni zrozumieć tematu.      

Innowacja będąca przedmiotem patentu nr 2415462 została opracowana przez Stanisława Szewczenkę, jednego z czołowych ekspertów w firmie Kaspersky Lab. Metoda opiera się na interaktywnym generowaniu odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem informacji zawartych w bazie wiedzy przygotowanej specjalnie dla danego poziomu zaawansowania. Użytkownicy sami wybierają swój poziom wiedzy lub jest on automatycznie określany przez system, dzięki czemu otrzymywane wyjaśnienia zawierają terminy, które są dla nich zrozumiałe. Innowacyjność tego systemu polega – między innymi – na automatycznym wykorzystaniu bazy wiedzy wyższego poziomu pozwalającej na generowanie odpowiedzi w przypadku gdy odpowiednie informacje nie są dostępne na wymaganym poziomie. Na poziomie fizycznym system został zaimplementowany z wykorzystaniem poleceń głosowych oraz tabletów, które łączą się bezprzewodowo z serwerem zawierającym funkcje generujące odpowiedzi oraz bazę wiedzy technicznej.   

„Szkolenia i edukacja zyskują coraz większe zainteresowanie, zarówno w Rosji, jak i globalnie” – powiedział Stanisław Szewczenko, zastępca dyrektora technicznego i szef działu edukacji w Kaspersky Lab. „Nowy patent świadczy o tym, że strategia rozwoju firmy Kaspersky Lab uwzględnia również inicjatywy mające na celu zwiększanie wiedzy użytkowników”.

Obecnie instytucje patentowe w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach i Europie rozpatrują ponad sto wniosków złożonych przez Kaspersky Lab. Wszystkie patenty dotyczą innowacyjnych technologii bezpieczeństwa IT opracowanych przez ekspertów z Kaspersky Lab.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Avatar photo

Napisane przez Kupczyk Piotr

Alians strategiczny ekspertów branży call center

TIME i ESKA nagrodzone na Media Trendach